: Πρόγραμμα για 15.000 ανακοίνωσε ο . Δείτε αναλυτικά στο ποιούς αφορούν οι θέσεις εργασίας και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση στο πρόγραμμα αυτό.

: Ποιούς άνεργους αφορά η ανακοίνωση

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού οι αφορούν συνολικά δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά:

1.Οι 5.000 θέσεις αφορούν άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε µειονεκτική και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, για χρονικό διάστηµα άνω των 6 µηνών και των 12 µηνών αντίστοιχα και οι οποίοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης που είναι ενταγμένες στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση».

2.Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγεγραµµένους στο µητρώο του για χρονικό διάστηµα άνω των τριών µηνών και στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν εργοδότες που κατά το µήνα υποβολής των αιτήσεων απασχολούν προσωπικό έως 20 άτοµα µε πλήρη απασχόληση στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

ΟΑΕΔ - Επίδομα 400 ευρώ: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του , να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους Σηµείωµα, είτε ως πιστοποιηµένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθµου µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού Συµβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα