:  Όσα αναφέρει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα στο «Happy Day» για το .

Ήδη έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε 33 Δήμους για τη φύλαξη παιδιών βρεφικής ηλικίας.

 Υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών

Πρόσβαση έχουν οι γονείς και τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών. Δικαίωμα αίτησης χρηματοδότησης από τη Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» για κάλυψη μέρους της αμοιβής της υπηρεσίας του/της Επιμελητή/τριας, έχουν τα ωφελούμενα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να διευκολυνθείτε στη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας.
Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες υπηρεσίες (Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet). Αυτή τη στιγμή είναι ενεργό μόνο το Μητρώο Επιμελητών.