Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις ειδικότητες – με προκηρύξεις ΔΕΗ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Ειδικότερα, από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται σύμφωνα με το workenter:

ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων
ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητές
ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με καδοτροχό
ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με καδοτροχό
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Κλαρκ
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκσκαφέων
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Προωθητήρων και Φορτωτών
ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
ΔΕ Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα
ΔΕ Φύλακες

Προκηρύξεις ΔΕΗ: Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων για 300 θέσεις εργασίας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με κωδικό ΣΟΧ 2/2023 (Έντυπο ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 23ο χιλ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50200 – Πτολειμαΐδα, υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων κας Σεβεντεκίδου Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας 24630 52275), ή κας Κυριακίδου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 24630 52251).