Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας από το για την κάλυψη θέσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες,  στην προκήρυξη της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θα υπάρχουν 141 κενές θέσεις, στις οποίες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά και μόνο οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του .

Δηλαδή οι επιτυχόντες της Προκήρυξη 2Γ/2022, οι οποίο θα λάβουν μέρος στο Β΄στάδιο με την υποβολή αίτησης για την κάλυψη των θέσεων που θα αφορά ειδικότητες Π.Ε και Τ.Ε.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπονται 91 θέσεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλες 50 θέσεις εξειδικευμένων ηλεκτρονικών, στον τομέα της Διεύθυνσης και Διαχείρισης Συστημάτων Υποδομών Αεροναυτιλίας.

Μάλιστα, η εν λόγω κατανομή δεν αφορά μόνο στα Περιφερειακά Αεροδρόμια, αλλά και στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, το προσωπικό του οποίου προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά με ελεγκτές, ηλεκτρονικούς και μηχανικούς.

Η προκήρυξη θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο εντός του Ιουλίου και η έκδοση της θα γίνει στα τέλη Ιουλίου. Ωστόσο η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού θα ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ως πρόσθετο τυπικό προσόν απαιτείται:

Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΠΗΓΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ