– Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ αναμένεται πως θα «μείνουν» στα ταμεία του κράτους από τη μείωση των επιδομάτων ελεύθερων επαγγελματιών, στο πλαίσιο του νέου συστήματος φορολόγησης.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα σημαντικό όφελος για τον προϋπολογισμό, το οποίο θα κατευθυνθεί σε αύξηση των παρόντων επιδομάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα επιδόματα Τέκνων και Στέγασης αναμένεται να μειωθούν από την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά για τους αυτοαπασχολούμενους, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το επίδομα Γέννησης δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα από το νέο σύστημα.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα φορολόγησης

Κανένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα γίνεται δεκτό να φορολογείται για εισόδημα κατώτερο από εκείνο του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Το ύψος του τεκμηρίου μπορεί να περιορίζεται για επιχειρήσεις με λίγα χρόνια λειτουργίας, ενώ αντίθετα μπορεί να αυξάνεται για ατομικές επιχειρήσεις με:

α) περισσότερα χρόνια λειτουργίας

β) περισσότερους υπαλλήλους

γ) αρκετά μεγαλύτερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου