| | | Το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση των είναι η συμπλήρωση του . Ως ημερομηνία οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού Δελτίου ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας η 15η Ιουλίου.

Φέτος για πρώτη φορά το Δελτίο είναι τελείως διαφορετικό καθώς η βασική διαφοροποίηση είναι οτι υπάρχουν μόνο πανεπιστημιακά τμήματα, μετά την «» των ΤΕΙ.

Οπως λέει στο Πρώτο Θέμα ο πρόεδρος της Γιάννης Βαφειαδάκης «οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τις πραγματικές τους επιθυμίες καθώς στην ουσία πρόκειται για ένα καινούργιο μηχανογραφικό δελτίο με μόνο πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία θα έχουν νέες βάσεις για πρώτη φορά».

Οι ειδικοί εκτιμούν οτι οι υποψήφιοι πρέπει να ψάξουν κρυμμένες «ευκαιρίες» στα δελτίο με κυρίως στην Περιφέρεια τα οποία πρωτοεμφανίζονται φέτος και πιθανότατα επειδή δεν είναι πολύ γνωστά να μην αποτελέσουν πόλο έλξης. Οι ειδικοί συνιστούν στους φετινούς υποψήφιους να μην παρασυρθούν από τις περυσινές των τμημάτων ή να συμπληρώσουν μηχανογραφικό με γνώμονα τις των τμημάτων. Οι προτιμήσεις τους πρέπει να εκφράζουν τις πραγματικές τους επιθυμίες και όχι να συμπληρώσουν κατά φθίνουσα σειρά σχολές.

Ο λόγος απλός: Την φετινή χρονιά, σε σύνολο 459 τμημάτων, περιλαμβάνονται πολλά νέα τμήματα και προγράμματα σπουδών τα οποία αφορούν σχεδόν το 1/3 του μηχανογραφικού. Στα τμήματα αυτά θα διαμορφωθούν για πρώτη φορά που κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει ποια θα είναι η πορεία τους. Επίσης, στα νέα τμήματα, για όσους ενδιαφέρονται ή θα διεκδικήσουν μετεγγραφή, δεν έχουν ανακοινωθεί οι σχετικές αντιστοιχίες. Επομένως , όπως εκτιμούν οι ειδικοί, υπάρχει ακόμα ένας άγνωστος παράγοντας.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό από το Λύκειό τους, προκειμένου να μπορέσουν να μελετήσουν το φετινό . Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους από αύριο και μετά, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση , να μελετούν το μηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (προσωρινή αποθήκευση).

Μετά την ανακοίνωση των των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας «οριστικοποίηση») ως και την Δευτέρα 15-7-2019.

Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2019, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2017 ή 2018, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 21 Ιουνίου με 15 Ιουλίου 2019.Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2019.