Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος η οποία δεν έχει ακόμα πιστωθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό μπορούν αν το επιθυμούν να περιορίσουν ή και να μηδενίσουν την οφειλή τους λόγω ΕΝΦΙΑ, συμψηφίζοντας τα ποσά.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί αίτηση είτε του φορολογούμενου στην εφορία του είτε αυτεπάγγελτα από τον έφορο.

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος», ο συμψηφισμός δεν γίνεται αυτόματα από τη φορολογική Διοίκηση καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο λογισμικό ενώ καμία επιστροφή φόρου δεν θα γίνει αν δεν εξοφλείται πρώτα ο ΕΝΦΙΑ.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, οι φορολογούμενοι που θα πρέπει να σπεύσουν στην εφορία για να υποβάλουν αίτηση συμψηφισμού είναι οι παρακάτω:

– Εκείνοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου μεγαλύτερη από τον ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν, ούτως ώστε να τους καταβληθεί η διαφορά

-Γυναίκες σύζυγοι που επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ, καθώς ο συμψηφισμός γίνεται στο όνομα του υπόχρεου, δηλαδή του συζύγου.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου και την εκπνοή της προθεσμίας για την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

Όσοι δεν κάνουν αίτηση για συμψηφισμό και παράλληλα δεν προχωρήσει γι’ αυτούς και ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, θα πρέπει να πληρώσουν κανονικά τον ΕΝΦΙΑ σε πέντε δόσεις και με την εξόφλησή του τον Ιανουάριο του 2017 η Εφορία θα τους επιστρέψει το φόρο εισοδήματος που δικαιούνται.