Καταναλωτές προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη καταγγέλοντας

Ανέφεραν επίσης προβλήματα στις καταμετρήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ και καθυστερήσεις στις συνδέσεις.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη προχώρησε σε πληθώρα συστάσεων προς τον ΔΕΔΔΗΕ για τα εν λόγω προβλήματα και κυρίως για τα λάθη στους λογαριασμούς «Έναντι» των καταναλωτών που φτάνουν «φουσκωμένοι».

Σύμφωνα με το κείμενο του Συνηγόρου που μεταβιβάστηκε στη Βουλή, η Αρχή έχει εκδώσει πληθώρα συστάσεων προς τον ΔΕΔΔΗΕ, μετά και τις καταγγελίες για τα λάθη και τα προβλήματα.

Κατα τ’αλλα ο καταναλωτής θα δει σημαντικές επιβαρύνσεις στον λογαριασμό ρεύματος μετά την αύξηση των τελών χρήσης δικτύου διανομής από την 1η Μαϊου, με απόφαση της ΡΑΕ.

Παραδείγματα

Τα νούμερα από καταγγελίες πολιτών για τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς προκαλούν οργή.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα καταναλωτή που κατήγγειλε ότι το 2019 χρεώθηκε 493 KWh για περίοδο μόλις έξι ημερών και εκδόθηκε λογαριασμός Έναντι 4.766 KWh για δύο μήνες παρόλο που τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του ακινήτου έδειχναν κατανάλωση 177 KWh σε ένα εξάμηνο.
Σε άλλη περίπτωση, καταναλωτής χρεώθηκε 2.000 ευρώ από προμηθευτή για περίοδο δύο ετών αφότου έγινε οικειοθελής διακοπή ηλεκτροδότησης, ως αποτέλεσμα της μη εμπρόθεσμης διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

Τι αναφέρει ο Συνήγορος για το κάθε πρόβλημα

Αναλυτικότερα, ο Συνήγορος αναφέρει τα εξής για το κάθε πρόβλημα που υπάρχει ξεχωριστά:

1. Έκδοση αυξημένων έναντι λογαριασμών

Η Αρχή δεν έχει διαπιστώσει την αποστολή κατ’ εκτίμηση ενδείξεων του ΔΕΔΔΗΕ προς τους προμηθευτές μη συμβατών με το ιστορικό κατανάλωσης των παροχών των καταναλωτών.

Αντίθετα, η Αρχή είτε διερευνά είτε έχει διαπιστώσει ήδη περιπτώσεις στις οποίες οι προμηθευτές εκδίδουν υπέρογκους έναντι λογαριασμούς μη βασιζόμενοι στις ενδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές που έχουν υποβληθεί σχετικά με το ζήτημα των αυξημένων έναντι λογαριασμών κατά τα τελευταία έτη είναι 103.

2. Αυθαίρετη κατανομή κατανάλωσης

Η Αρχή δεν έχει διαπιστώσει περιπτώσεις αυθαίρετης κατανομής κατανάλωσης σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Η κατανομή της κατανάλωσης πραγματοποιείται σε αναλογία με τις ημέρες κατανάλωσης εκάστου μήνα τιμολόγησης.

3. Καθυστερήσεις στην καταμέτρηση

Σχετικά με το ζήτημα των καθυστερήσεων στη συλλογή των μετρήσεων και την έκδοση τετραμηνιαίων ή Τελικών λογαριασμών, η Αρχή έχει γίνει αποδέκτης κατά τα τελευταία έτη, 337 αναφορών.

Το ζήτημα αυτό απασχολεί την Αρχή διαχρονικά και είναι ιδιαίτερα προβληματικό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει μεταβιβάσει τη χρήση της παροχής και συνεχίζει να χρεώνεται κατανάλωση του επόμενου χρήστη.

Περαιτέρω, η μη τακτική καταμέτρηση, επηρεάζει την τήρηση των ορίων ΚΟΤ με αποτέλεσμα πολλοί ευάλωτοι καταναλωτές να απεντάσσονται για οκτάμηνα ή ακόμα και ολόκληρα έτη τιμολόγησης με ΚΟΤ.

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, της οποίας το 80% θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ως το 2020, θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα των έναντι λογαριασμών. Έως τότε, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής καταχώρισης των ενδείξεών τους στο ΔΕΔΔΗΕ, μέσα όμως σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και μόνο κατά την ημερομηνία έκδοσης των Έναντι λογαριασμών και όχι κατά την ημερομηνία των Εκκαθαριστικών οι οποίοι ενδέχεται για κάποιο λόγο να μην εκδοθούν, με συνέπεια να εκδίδεται και πάλι Έναντι λογαριασμός.

Ο Συνήγορος έχει ζητήσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 2022 να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να καταχωρούν με τον τρόπο αυτό την κατανάλωσή τους και να εκδίδονται Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί σε μηνιαία βάση.

4. Έκδοση υπέρογκων λανθασμένων λογαριασμών

Η έκδοση λανθασμένων Εκκαθαριστικών λογαριασμών, είτε αυτοί αφορούν σε τετραμηνιαία κατανάλωση είτε σε έκτακτη κατανάλωση λόγω αλλαγής προμηθευτή, απασχολεί σταθερά την Αρχή εδώ και πολλά έτη.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τους καταναλωτές οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν ιδιαίτερα αυξημένους λογαριασμούς και είναι εξόχως προβληματικό το γεγονός ότι συνεχίζει να υφίσταται παρά την ύπαρξη συγκεκριμένης νομοθεσίας η οποία επιβάλει τον χειροκίνητο και αυτόματο έλεγχο των ενδείξεων οι οποίες καταχωρούνται στο σύστημα, σε σχέση με το ιστορικό κατανάλωσης της παροχής καθώς και τον έλεγχο του φωτογραφικού υλικού των ενδείξεων.

Το αίτημα προς τη ΡΑΕ δεν έχει λάβει απάντηση

Η Αρχή, πέραν των συστάσεων σε εκατοντάδες αναφορές καταναλωτών, έχει απευθυνθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προς τη ΡΑΕ θέτοντας το ζήτημα της ύπαρξης και της εφαρμογής συστήματος ελέγχου των ενδείξεων χωρίς να έχει λάβει απάντηση.

Περαιτέρω, ο Συνήγορος αναφέρει ότι η διόρθωση των καταναλώσεων, όταν πραγματοποιείται, καθυστερεί ιδιαίτερα και δεν συνοδεύεται με αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης των δεδομένων μέτρησης, όπως επιβάλει η νομοθεσία.

Σημειώνει παράλληλα ότι ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει να διορθώνει καταναλώσεις πέραν των 12 μηνών από τη διαπίστωση του προβλήματος, σε αντίθεση με τη νομοθεσία.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ