: Πώς θα πάρετε βεβαίωση θετικού αποτελέσματος για την εργασία σας μέσω του – Τι θα χρειαστείτε

Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που βγαίνουν θετικοί στον και χρειάζεται να λείψουν από την εργασία τους.

Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να πάνε σε ΚΕΠ για να λάβουν βεβαίωση θετικού αποτελέσματος, αλλά μπορούν να το κάνουν και μέσω του GOV.

Συγκεκριμένα, η βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά για απουσία από την και δεν επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή Covid Free GR.

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
τον ΑΜΚΑ σας

Σε περίπτωση που έχετε κάνει περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, η βεβαίωση εκδίδεται για το τελευταίο θετικό σας αποτέλεσμα.