| Την περασμένη Τρίτη ανακοινώθηκαν οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων, από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι -χρησιμοποιώντας τον αριθμό της αίτησής τους- μπορούν να διαπιστώσουν αν εγκρίθηκε η συμμετοχή τους.

Ανάμεσα στα στοιχεία που προκαλούν εντύπωση είναι το πλήθος των οικογενειών ή και μεμονωμένων φορολογούμενων που υπέβαλλαν αιτήσεις, με την ελπίδα να εξασφαλίσουν φθηνές διακοπές σε ελληνικούς προορισμούς.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο , οι συνολικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τον Κοινωνικό Τουρισμό ξεπέρασαν τις 300.000 και συγκεκριμένα ανήλθαν στις 305.502.

Κατά τη πρώτη διαλογή, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα, έγιναν δεκτές περίπου 141.000 αιτήσεις (140.977), ενώ «κόπηκαν», λόγω ελλιπούς μοριοδότησης, οι αιτήσεις 122.101 ατόμων και οικογενειών. Επιπλέον, υποβλήθηκαν 42.424 αιτήσεις που εξ αρχής αποκλείστηκαν λόγω μη πλήρωσης βασικών προϋποθέσεων ή λόγω λήψης επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού το προηγούμενο έτος.

Να σημειωθεί ότι το 2018 υποβλήθηκαν συνολικά 274.579 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι φέτος οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αυξήθηκαν κατά 11,2%.

Σε ό,τι αφορά τους παρόχους καταλυμάτων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ) αιτήσεις υπέβαλαν 773 επιχειρήσεις. Εν τέλει, στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ θα συμμετάσχουν 731 καταλύματα, καθώς τα 42 «κόπηκαν» κατά τη διαλογή.

Μέχρι πότε υποβάλλονται ενστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί -και λόγω των εκλογών της 7ης Ιουλίου- μια σημαντική καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κοινωνικού τουρισμού που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο -εξαιτίας της μη εύρεσης καταλύματος- στις διακοπές χιλιάδων δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από την 17η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 μέχρι την Παρασκευή, 19η Ιουλίου 2019, και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της διαδικτυακής πύλης Οργανισμού.

Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει το κοινό ότι δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00.