Πολλές είναι οι ερωτήσεις για το και παρακάτω ακολουθούν ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις σχεδόν σε όλα τα ερωτήματά σας για τις αιτήσεις στο

Σύνθεση Νοικοκυριού
Μονογονεική Οικογένεια
1. Μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται σύμφωνα με την ΚΥΑ εκείνη στην οποία ένας μόνο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ανήλικων τέκνων. Η μονογονεϊκότητα ισχύει μόνο για ανήλικα παιδιά ή και για ενήλικα έως 25 χρονών που σπουδάζουν;
Για τους σκοπούς του προγράμματος,. Τα ενήλικα έως 25 που σπουδάζουν, θα λάβουν έτσι κι αλλιώς το ποσό που αντιστοιχεί για τα ενήλικα μέλη.

2. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας που φιλοξενείται από τους γονείς της μπορεί να υποβάλει μόνη της αίτηση για ΚΕΑ (η μητέρα διαθέτει απόφαση προσωρινής επιμέλειας των παιδιών & κατάθεση αγωγής για διαζύγιο που θα εκδικαστεί μελλοντικά);
Όχι, όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση.

Σε διάσταση
3. Περίπτωση αιτούσας η οποία δηλώνει ότι είναι σε διάσταση στα λόγια χωρίς να υπάρχει κανένα έγγραφο (αίτηση κλπ). Δεν έχουν προβεί σε καμιά ενέργεια διαζυγίου. Όμως, προσκομίζει φορολογική δήλωση Ε1 έτους 2015 στην οποία εμφανίζεται μόνο αυτή και όχι ο σύζυγος (κάνει χωριστή φορολογική δήλωση), το ίδιο εμφανίζει και η εφαρμογή του ΚΕΑ στο πεδίο σύνθεση νοικοκυριού. Στη περίπτωση αυτή χρειάζεται κάποιο αποδεικτικό ή όχι ώστε στο πεδίο οικογενειακή κατάσταση που είναι κενό να επιλεγεί ότι είναι σε διάσταση;
Δεν αρκεί η χωριστή φορολογική δήλωση. Χρειάζεται κάποια τεκμηρίωση, όπως πχ τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση διάστασης ή δικαστική απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου για τη διάσταση, ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δεν συνοικούν (μισθωτήρια συμβόλαια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ), ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το άτομο δεν αποτελεί μέλος του νοικοκυριού. Απλές υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις δεν αρκούν.

4. Ζευγάρι που είχε υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση το 2015. Το Μάρτιο του 2016 βρίσκονται σε διάσταση χωρίς κάποιο αποδεικτικό στοιχείο (έχει επιληφθεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας). Η σύζυγος νοίκιασε σπίτι. Ποιος δικαιούται να υποβάλει δήλωση στο ΚΕΑ (και οι δύο ή κανένας) και με ποια δικαιολογητικά;
Αν δεν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη δεν μπορούν να κάνουν κοινή αίτηση για το ΚΕΑ. Χρειάζεται τεκμηρίωση της διάστασης παρόλα αυτά, έστω και μια βεβαίωση από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας που έχει επιληφθεί.

Φυλακισμένοι
5. Ο πατέρας φιλοξενεί τις κόρες του, ωστόσο είναι κρατούμενος, εμείς σε πρώτη φάση τους είπαμε να κάνει την αίτηση η μητέρα τους, ωστόσο μπήκαμε στην πλατφόρμα και είδαμε ότι φαίνεται και εκείνος κανονικά ως δικαιούχος. Τι θα κάνουμε; Θα τον εξαιρέσουμε; Με ποιον τρόπο; Ποιος θα κάνει την αίτηση.
Θα τον εξαιρέσετε και την αίτηση θα την κάνει η μητέρα.

6. Όταν η σύζυγος υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με το σύζυγο που βρίσκεται στη φυλακή και έχουν ένα γιο φαντάρο, τότε αυτή προσέρχεται και υποβάλλει αίτηση για το ΚΕΑ μόνο για τον εαυτό της και το γιο της και μας προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό (βεβαίωση από τη φυλακή) για το σύζυγο;
Εφόσον ο γιός είναι φαντάρος, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση ως μέλος του νοικοκυριού. Η γυναίκα αυτή θα υποβάλλει αίτηση μόνο για τον εαυτό της.

Περιπτώσεις Φιλοξενίας
7.
Αιτήσεις όταν υπάρχει φιλοξενία γίνονται και από το Δήμο και από το ΚΕΠ. Ωστόσο, σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού/ων που να τεκμηριώνει οποιοδήποτε στοιχείο δεν προκύπτει από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αυτό/ά προσκομίζεται/ονται αποκλειστικά στους Δήμους (τα ΚΕΠ δεν παραλαμβάνουν δικαιολογητικά).

8. Αν έχει δηλώσει μόνο ο ένας ότι φιλοξενείται και αυτός που τον φιλοξενεί δεν το έχει δηλώσει συνεχίζουμε την αίτηση;
Ναι. Σε περίπτωση που η φιλοξενία έχει δηλωθεί στο Ε1 του φιλοξενούμενου και υπάρχει και υπογεγραμμένο έντυπο συναίνεσης, η αίτηση συνεχίζεται κανονικά.

Παραχώρηση
9. Αν κάποιος δηλώνει φιλοξενία ενώ αποδεδειγμένα είναι παραχώρηση και το επιβεβαιώσουμε ότι είναι ξεχωριστή κατοικία παρεμβαίνουμε και το αλλάζουμε;
Αν προσκομίσει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την παραχώρηση, τότε υπάρχει η δυνατότητα της συγκεκριμένης αλλαγής στην αίτηση. Σημειώνεται ωστόσο, ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να απεικονίζεται στο επόμενο Ε1, σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ, περί διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης.

10. Έχουμε περιπτώσεις φιλοξενίας σε διαφορετική στέγη όπως: α) Διαζευγμένο ζευγάρι, ο σύζυγος «φιλοξενεί» σε άλλο σπίτι την πρώην σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά, μπορεί να κάνει η σύζυγος αίτηση εφόσον είναι σε διαφορετική στέγη; β) Η μητέρα μένει μόνιμα Λαμία, ενώ την κόρη την φιλοξενεί σε σπίτι στο Δήμο Φυλής, μπορεί η κόρη να κάνει αίτηση;
Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποτελεί φιλοξενία, η οποία πιθανότατα δηλώνεται εξαιτίας φορολογικών κινήτρων. Δεν προκύπτει πουθενά από την ΚΥΑ του προγράμματος ότι αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να αποκλειστούν. Αντίθετα, μπορούν προσκομίζοντας τα πρόσφορα δικαιολογητικά να τεκμηριώσουν την τρέχουσα κατάσταση τους. Πρέπει ωστόσο, να γίνεται ξεκάθαρο στους πολίτες, ότι οι όποιες αλλαγές δηλωθούν στην αίτηση του ΚΕΑ (σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση) θα πρέπει να αποτυπώνονται και στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα έτος.

11. Έχει γίνει αίτηση (η οποία εγκρίθηκε) στην οποία φαίνεται ότι η γιαγιά φιλοξενεί την εγγόνα. Η γιαγιά μένει στο ισόγειο πολυκατοικίας και έχει παραχωρήσει στην εγγόνα της διαμέρισμα στον 1ο όροφο (ξεχωριστό σπίτι, ξεχωριστό ρολόι ΔΕΗ) αλλά στην φορολογική δήλωση της εγγόνας φαίνεται ότι φιλοξενείται από την γιαγιά. Τον άλλο μήνα (κατά πάσα πιθανότητα) η γιαγιάς θα εισπράξει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ την σύνταξή της. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: α) Θεωρείται ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (δεδομένου ότι στην ουσία είναι διαφορετικά νοικοκυριά). β) Όταν η γιαγιά θα εισπράξει την σύνταξή της με δεδομένο ότι τα χρήματα θα είναι αναδρομικά, μήπως θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα που θα αναλογούν σε εκείνους τους μήνες;
α) Θεωρείται παραχώρηση. Μπορούν προσκομίζοντας τα πρόσφορα δικαιολογητικά να τεκμηριώσουν την τρέχουσα κατάσταση τους. Πρέπει ωστόσο, να γίνεται ξεκάθαρο στους πολίτες, ότι οι όποιες αλλαγές δηλωθούν στην αίτηση του ΚΕΑ (σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση) θα πρέπει να αποτυπώνονται και στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα χρήματα που καταβλήθηκαν και το νοικοκυριό δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα έτος,
β) Όχι αυτό δε θα συμβεί. Δεν ενδιαφέρει το σε ποιους μήνες αναλογούν τα χρήματα, αλλά πότε εισπράχθηκαν.

12. Γιος παντρεμένος, ζει στα Άνω Λιόσια (Δ. Φυλής). Φιλοξενεί τους γονείς του στο πατρικό του στο Καματερό. Εάν αυτό αποτυπώνεται στο Ε1 τότε που πρέπει να απευθυνθεί ο γιος για να κάνει αίτηση (στη Φυλή ή στους Αγίους Αναργύρους Καματερό);
Δεν τους φιλοξενεί. Τους το έχει παραχωρήσει. Ο γιός θα κάνει αίτηση εκεί που ζει, χωρίς να συμπεριλάβει τους γονείς που ζουν σε άλλη οικία.

13. Δημότης έχει κάνει δωρεάν παραχώρηση στον γαμπρό του το σπίτι του από 1/1/2016, δεν έχει κάνει Ε2, το ρεύμα είναι στο όνομα του δημότη και δεν θέλει να αλλάξει. Μου ανέφερε ότι πήγε στον λογιστή του και του είπε να κάνει μία υπεύθυνη δήλωση ότι έχει κάνει παραχωρήσει. Του είπα ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε και μου είπε ότι πρέπει, γιατί είναι νόμιμο και πρέπει υποχρεωτικά να το δεχτούμε αφού η παραχώρηση έγινε από 1/1/2016. Τελικά εμείς δεχόμαστε την υπεύθυνη δήλωση του δημότη ή όχι; Υπάλληλος της ΗΔΙΚΑ μου είπε να το δεχθούμε. Τελικά τι κάνουμε; Ο Δημότης περιμένει απάντηση άμεσα για να στείλει τον γαμπρό του και να μην χάσει τον μήνα.
Έχουμε πει σε προηγούμενη αλληλογραφία ότι δεν δεχόμαστε υπεύθυνες δηλώσεις. Η αίτηση για το ΚΕΑ από μόνη της επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, οπότε δεν έχει νόημα να συγκεντρώνουμε κι άλλες.

Ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση
14. Αν κάποιος δήλωνε φιλοξενία στο Ε1 και τώρα παρουσιάσει ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση, κάνουμε αλλαγή ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεχόμαστε μόνο τα στοιχεία της δήλωσης;
Αν προσκομίσει δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση, τότε υπάρχει η δυνατότητα της συγκεκριμένης αλλαγής στην αίτηση. Σημειώνεται ωστόσο, ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να απεικονίζεται στο επόμενο Ε1, σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ, περί διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Συνιδιοκτησία, επικαρπία-ψιλή κυριότητα
15. Στην περίπτωση συνιδιοκτητών. Πχ. 3 άτομα φαίνονται στο ίδιο σπίτι συνιδιοκτήτες με 33,3%. Οι δύο έχουν εισόδημα, αυτός που θέλει να κάνει αίτηση δεν έχει. Έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση αφού δε θεωρείται τυπικά φιλοξενούμενος, αλλά το νοικοκυριό ως σπίτι είναι ένα;
Όχι, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη (βλ. ορισμό πολυπρόσωπου νοικοκυριού στην ΚΥΑ).

16. Τι γίνεται με την περίπτωση που μητέρα έχει την επικαρπία ακινήτου στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και την ψιλή κυριότητα την έχουν τα δύο παιδιά της. Στο οίκημα μένει μόνο το ένα ενήλικο τέκνο, που δηλώνει ότι φιλοξενείται. Πρόκειται για μία «κλασική » περίπτωση φιλοξενίας και ακολουθούμε τα γνωστά βήματα; ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μητέρα διαμένει αλλού, όπως φαίνεται από τη δήλωση που καταθέτει με τον 2ο σύζυγο.
Ακολουθείτε τα γνωστά βήματα: δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν ότι το ενήλικο τέκνο μένει μόνο του στην συγκεκριμένη οικία και αποτύπωση της κατάστασης αυτής στην επόμενη φορολογική δήλωση.

Διαμονή στο εξωτερικό
17. Όταν ο δικαιούχος του σπιτιού είναι κάτοικος του εξωτερικού και φιλοξενεί στην οικία του την αδελφή του και την ανιψιά του τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; H ΔΕΗ είναι στο όνομα τις φιλοξενούμενης καθώς διαμένει στην οικία την συγκεκριμένη πάνω από 20 χρόνια.
Η αδερφή προσκομίζει την φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση που υποβάλλει) ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά της. Σε αυτή την περίπτωση (η οποία δεν αποτελεί φιλοξενία, αλλά παραχώρηση), η παραχώρηση πρέπει να αποτυπώνεται στο επόμενο Ε1 που θα υποβάλλει η αδερφή, διαφορετικά η ενίσχυση θα διακοπεί και θα αναζητηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα.

18. Στην περίπτωση που φιλοξενούμενα μέλη ενός νοικοκυριού το τελευταίο εξάμηνο (τον μήνα Μάιο) πριν την υποβολή της αίτησης μετακόμισαν στο εξωτερικό, τι δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από την υπηρεσία μας για αυτά τα μέλη ώστε να διαγραφούν από την αίτηση του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας;
Οποιοδήποτε πρόσφορο δικαιολογητικό αποτυπώνει την αλλαγή: έντυπο Ε1 αυτού που μετακόμισε, άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας στη χώρα που μετακόμισε, κάποιο λογαριασμό (τηλεφώνου – ρεύματος), αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα της χώρας που μετακόμισε και γενικότερα οτιδήποτε κρίνετε εσείς ότι τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση.

19. Μητέρα και γιος φιλοξενούνται σε σπίτι που ανήκει στον δεύτερο γιο ο οποίος μένει στο εξωτερικό. Εμείς μετράμε το συνολικό εισόδημα φαντάζομαι δηλ και του γιου και της μητέρας, ασχέτως που θέλει να κάνει μόνο ο γιος την αίτηση. Μπορεί να κάνει μόνο ο γιος την αίτηση; Σε περίπτωση που δεν μπορεί θα την κάνει η μητέρα και για τους δυο;
Δεν μπορεί να κάνει μόνο ο γιός αίτηση. Η αίτηση για το ΚΕΑ πρέπει να περιλαμβάνει όλους όσους διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Η περίπτωση που περιγράφετε δεν είναι φιλοξενία, αλλά παραχώρηση. Πρέπει να αποτυπωθεί οπωσδήποτε στην επόμενη φορολογική δήλωση.

20. Έχουμε περίπτωση ατόμου που φιλοξενείται σε οικία ζευγαριού το οποίο όμως διαμένει στο εξωτερικό, επίσης η αξία της ακίνητης περιουσίας του ζευγαριού υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο της ακίνητης περιουσίας για το ΚΕΑ. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος-«φιλοξενούμενος» να υποβάλλει αίτηση? Υποθέτω ότι τουλάχιστον θα πρέπει ο φιλοξενούμενος να έχει ένα δικαιολογητικό, π.χ. λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά του. Ίσως να χρειαστεί και κοινωνική έρευνα που να αποδεικνύει ότι διαβιεί μόνος του στην οικία. Τέλος, από όσο γνωρίζω , όταν κάποιος διαμένει στο εξωτερικό και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αυτό φαίνεται στη ΔΟΥ.
Η περίπτωση που περιγράφετε δεν είναι φιλοξενία, αλλά παραχώρηση. Μπορεί να υποβάλλει – χρειάζονται δικαιολογητικά – πρέπει οπωσδήποτε να αποτυπωθεί στην επόμενη φορολογική δήλωση.

Εξουσιοδότηση
21. Προσήλθε στην Υπηρεσία μας άτομο φιλοξενούμενο από τη μητέρα του η οποία όμως είναι κατάκοιτη και με προβλήματα άνοιας. Σ΄ αυτή την περίπτωση η αίτηση από ποιον υποβάλλεται τη στιγμή που η φιλοξενούσα δεν είναι σε θέση? Μπορεί ο φιλοξενούμενος με εξουσιοδότηση και υπογεγραμμένο το έντυπο συναίνεσης να την υποβάλλει αυτός ή απαιτείται φυσική παρουσία;
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί με την εξουσιοδότηση, το έντυπο συναίνεσης και αντίγραφο της βεβαίωσης της ασθένειας (ιδεατά και για δική σας κάλυψη) να υποβάλλει την αίτηση ο φιλοξενούμενος γιός.

22. Δεχθήκαμε αίτημα για ΚΕΑ από έναν κύριο ( τον πατέρα ) ο οποίος φιλοξενείται από τον γιο του ( που βρίσκεται στο εξωτερικό ) κι έχει πληρεξούσιο του γιου. Η αίτηση θα γίνει στο όνομα του γιου ή του πατέρα; Το ίδιο ερώτημα προκύπτει κι όταν έχουμε εξουσιοδότηση …σε ποιανού το όνομα γίνεται η αίτηση;
Η αίτηση γίνεται μόνο για όσα άτομα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Αυτό σημαίνει ότι ο γιός, εφόσον βρίσκεται μόνιμα το εξωτερικό, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην αίτηση. Γενικά, όταν υπάρχει εξουσιοδότηση η αίτηση γίνεται στο όνομα αυτού που εξουσιοδοτεί (και όχι αυτού που εξουσιοδοτείται).

Πρόσφατη φιλοξενία
23. Δικαιούχος φιλοξενεί άτομο στο σπίτι του π.χ. εδώ και μια βδομάδα και για αυτό το λόγο δεν έχει δηλωθεί στο πρόσφατο Ε1. Αυτό το άτομο το υπολογίζουμε σα μέρος του νοικοκυριού? Στη περίπτωση που αποτελεί μέρος του νοικοκυριού, πρέπει να διερευνήσουμε εάν η φιλοξενία θα είναι μόνιμη ή π.χ. για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα? Γιατί υποθέτω ότι στην τελευταία περίπτωση, ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να δικαιούται επίδομα τους επόμενους μήνες προσαυξημένο λόγω φιλοξενίας.
Σε αυτή την περίπτωση το άτομο δεν υπολογίζεται σα μέλος του νοικοκυριού. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος αναφέρεται ρητά ότι η φιλοξενία πρέπει να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (άρθρο 2, ορισμός πολυπρόσωπου νοικοκυριού).

Θάνατος φιλοξενούντα
24. Έχουμε την περίπτωση κάποιων που φιλοξενούνταν το 2015, και ο ιδιοκτήτης απεβίωσε το 2016. Μπορεί ο φιλοξενούμενος να κάνει αίτηση, αφού ακόμα στο σύστημα φαίνεται ως φιλοξενούμενος;
Μπορεί, αρκεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κατάσταση που περιγράφετε (ληξιαρχική πράξη θανάτου του ιδιοκτήτη) και στο επόμενο Ε1 να αποτυπώνεται η αλλαγή.

25. Έχουμε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες των σπιτιών έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια, οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν αλλάξει το καθεστώς στα φορολογικά τους ως «φιλοξενούμενοι», ούτε έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Μπορούν να κάνουν αίτηση;
Μπορούν να κάνουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση. Πρέπει να είναι σαφές ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αποτυπώνονται στην επόμενη φορολογική δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να ξαναυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα. Στην επόμενη φορολογική δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναεμφανίζεται ως φιλοξενούμενος.

Αμφισβήτηση φιλοξενίας από τον φιλοξενούντα
26. Μια κυρία ξεκίνησε να κάνει την αίτηση στο σπίτι της και το σύστημα της βγάζει ότι στο σπίτι της έχει δυο φιλοξενούμενους, το όποιο δεν ισχύει. Έχει και την φορολογική δήλωση στα χέρια της. Σ αυτή την περίπτωση τι κάνουμε; Εννοώ υπάρχει δυνατότητα να » αφαιρέσουμε » τους φιλοξενούμενους από το σύστημα;
Ως αρχή έχουμε πει ότι η απόδειξη όσων δηλώνονται στην αίτηση του ΚΕΑ βαραίνει τον πολίτη. Εφόσον, υπέπεσε στην αντίληψη της αιτούσας, μέσω της αίτησης για το ΚΕΑ, ότι φιλοξενεί άτομα χωρίς να το γνωρίζει, μπορεί να μεταβεί στην οικεία ΔΟΥ, να καταγγείλει το γεγονός και να σας προσκομίσει αντίγραφο της πρωτοκολλημένης καταγγελίας της. Εναλλακτικά, γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (δικαιολογητικό) αποδεικνύει τα λεγόμενα της.

27. Σε συνέχεια της ερώτησης με τους φιλοξενούμενους, αν κάποιος πολίτης κάνει καταγγελία στη ΔΟΥ και μας τη φέρει, θα τη δεχτούμε και θα κάνουμε αποδοχή της αίτησης; Δηλ θα δεχτούμε το γεγονός ότι τελικά δεν φιλοξενεί κάποιον και άρα δεν χρειάζεται η συναίνεση;
Η καταγγελία σας καλύπτει μόνο στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι κάποιος άλλος ισχυρίζεται ότι φιλοξενείται στην οικία του αιτούντα.

Μη αποδοχή κληρονομιάς
28. Ήρθε ένας κύριος και μας είπε ότι μένει στο σπίτι του πατέρα του ο οποίος έχει πεθάνει. Βασικά μας είπε ότι μένει στο μισό σπίτι διότι το άλλο μισό έχει μείνει στον αδελφό του (είναι 50% δικό του και 50% του αδελφού του). Δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε. Ποιος θα κάνει αίτηση; και πως πρέπει να φαίνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη φορολογική δήλωση;
Μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ μόνο από κοινού με τον αδερφό του (στην περίπτωση φυσικά που μένουν και οι δύο κάτω από την ίδια στέγη). Την αίτηση μπορεί να την υποβάλει είτε ό ένας, είτε ο άλλος (εικάζω ότι υποβάλλουν και οι δύο φορολογική δήλωση). Πρέπει να είναι σαφές ότι στην επόμενη φορολογική που θα υποβάλουν, θα έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς.

Άλλες περιπτώσεις φιλοξενίας
29. Τι κάνουμε στην περίπτωση των φοιτητών γενικά? Τους βάζουμε στα φιλοξενούμενα μέλη? Σημειώνουμε εδώ ότι στους φοιτητές οι Δήμοι παρέχουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας εφόσον ως μόνιμη κατοικία τους θεωρείται αυτή του Δήμου καταγωγής τους και όχι αυτή του Δήμου στον οποίον σπουδάζουν.
Τους φοιτητές (έως 25 ετών) τους προσθέτουμε ως φιλοξενούμενους, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.

Άλλες περιπτώσεις σύνθεσης νοικοκυριού
30. Στη σύνθεση νοικοκυριού αιτούσας υπάρχει σύζυγος που από το Δεκέμβριο του 2014 επέστρεψε στη Ρωσία επειδή έληξε η άδεια παραμονής του. Τι χρειάζεται να προσκομίσει η σύζυγος η οποία διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ώστε να τον διαγράψουμε;
Ας προσκομίσει οτιδήποτε αποδεικνύει ότι διαμένει στη Ρωσία πχ κάποιο λογαριασμό (τηλεφώνου – ρεύματος), αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα της χώρας που μετακόμισε, ενοικιαστήριο συμβόλαιο με το όνομα του και γενικότερα οτιδήποτε κρίνετε εσείς ότι τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Διασταυρώσεις Εισοδήματος
Δικαιολογητικά για αλλαγή
1. Σε σημερινή ερώτηση στο help desk μας είπαν να μην αλλάζουμε τα οικονομικά στοιχεία. Ισχύει κάτι τέτοιο ή εφόσον υπάρχει αναντιστοιχία και μας έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή;
Παραθέτω τη βασική αρχή:
Διασταύρωση εισοδήματος: στην αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το εισόδημα του προηγούμενου έτους (2015) διαιρεμένο δια του δύο. Σε περίπτωση που ο αιτών το αμφισβητεί προσκομίζει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν εισέπραξε το ανάλογο ποσό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 (πχ αντίγραφα μισθοδοσίας, επιστολή απόλυσης, ανανεωμένη κάρτα από ΟΑΕΔ). Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του πεδίου χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικού, με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που: α) το πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο, οπότε ο αιτών (ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Δήμου ή ΚΕΠ) είτε το αφήνει μηδενικό, είτε συμπληρώνει τυχόν εισοδήματα που εισέπραξε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και β) το ποσό που δηλώνει ο πολίτης είναι μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.

2. Ομογενής από την Αλβανία μας δηλώνει ότι παίρνει σύνταξη 50€ από Αλβανία κάθε μήνα που δεν φαίνεται πουθενά. Τι κάνουμε; Τον βάζουμε να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για αυτό και το συμπληρώνουμε εμείς στην πλατφόρμα;
Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του προγράμματος. Ο πολίτης να δηλώσει την πραγματική του κατάσταση, ανεξαρτήτως αν προκύπτει από τις διασταυρώσεις των συστημάτων. Το συμπληρώνετε χωρίς υπεύθυνη δήλωση, αφού σας το δηλώνει ο ίδιος (και αφού αποτελεί προς τα «πάνω» αλλαγή του εισοδήματος.

3. Το εισόδημα από μισθούς ενός εξυπηρετούμενου που εμφανίζει το σύστημα είναι παραπάνω από το πραγματικό. Κάνουμε διόρθωση με βάση αυτό που ισχυρίζεται ο αιτών; Υπάρχει δικαιολογητικό που μπορεί να επισυνάψει;
Η πλατφόρμα διασταυρώνει το εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει ότι τα ίδια χρήματα δεν εισπράχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 αρκεί. Τα πιο συνήθη μέχρι τώρα είναι η επιστολή απόλυσης ή η ανανεωμένη κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

4. Σ έναν πολίτη το σύστημα βγάζει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 είχε εισόδημα 900 ευρώ ενώ αυτός ισχυρίζεται ότι πήρε 450 ευρώ. Εμείς καταχωρούμε στο σύστημα τα 450 ευρώ χωρίς να μας προσκομίσει κάτι έτσι δεν είναι; Ότι δηλώνει ο πολίτης. Και μετά κάνουμε αποδοχή.
Όταν ο αιτών ισχυρίζεται ότι το πρώτο 6μηνο εισέπραξε ποσό χαμηλότερο από αυτό που του εμφανίζεται στο σύστημα, φέρει το βάρος της απόδειξης (πχ καταστάσεις μισθοδοσίας). Εκεί που δεν ζητούνται δικαιολογητικά είναι όταν το σύστημα δεν εμφανίζει ΚΑΜΙΑ πληροφορία, όποτε μπορεί να εισάγεται στα σχετικά πεδία ότι δηλώνει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης.

5. Φαίνεται σε εξυπηρετούμενο ότι έχει λάβει το ποσό των 2500 κατά το τελευταίο εξάμηνο, ενώ εκείνος ισχυρίζεται ότι τους τελευταίους μήνες το εισόδημά του είναι μηδενικό. Πως μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να το αποδείξει;
Απαντήθηκε παραπάνω (βλ. απάντηση στο ερώτημα 1 της ίδιας ενότητας).

6. Σε αρκετές αιτήσεις το ποσό των εσόδων είναι διαφορετικό από αυτό που λένε οι πολίτες. Ξέρουμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε και να αλλάξω το ποσό η και να το μηδενίσω. Ποια δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν οι πολίτες που να το αποδεικνύουν;
Απαντήθηκε παραπάνω (βλ. απάντηση στο ερώτημα 1 της ίδιας ενότητας).

7. Όταν στο πεδίο μισθοί εμφανίζεται κάποιο ποσό και ο ίδιος μας λέει ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει μηδέν εισόδημα. Δεν είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικό θα προσκομίσει για το μηδενικό εισόδημα;
Εξαρτάται από που έχει αποκτηθεί το εισόδημα. Αν είναι πχ από μισθωτή εργασία, αρκεί η επιστολή απόλυσης ή η σύμβαση που φαίνεται ημερομηνία λήξης της εργασιακής σχέσης κτλ.

8. Αν κάποιος αμφισβητεί το καταχωρισμένο εισόδημα και δηλώνει μηδενικό ή διαφορετικό χωρίς να διαθέτει κάποιο παραστατικό τι κάνουμε, προχωράμε στην αίτηση και συμπληρώνουμε το ποσό που δηλώνει;
Χρειάζεται δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει τη διαφοροποίηση.

9. Όταν εμφανίζεται συγκεντρωμένο ποσό από πρακτική σπουδαστών, το οποίο όμως δεν έχει εισπραχθεί(είναι εικονικό) μας αρκεί βεβαίωση από εργοδότη μη καταβολής μισθού και βεβαίωση σπουδών; Για μακροχρόνια ανέργους που είναι σε πρόγραμμα αυτασφάλισης(ΛΑΕΚ),οι οποίοι δεν πληρώνονται ,αλλά εμφανίζεται συγκεντρωμένο ποσό στο πεδίο (ΜΙΣΘΟΙ),μας αρκεί βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ με μηδενική καταβολή;
Σωστά και τα δύο. Αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν όταν αρχίσουν να εισπράττονται.

10. Εμφανίζεται ποσό στο πεδίο των μισθών που προέρχεται από πρακτική άσκηση σπουδαστή σε ιδιωτικό ΙΕΚ. Το ποσό δεν εισπράχθηκε ποτέ αλλά φαίνεται στις αποδοχές του ΙΚΑ. Καλυπτόμαστε με βεβαίωση του εργοδότη-ΙΕΚ για πρακτική αμισθί και βεβαίωση σπουδών ταυτόχρονα;
Ναι, καλυπτόμαστε.

Υπολογισμός εισοδήματος από εργασία
11. Πολίτης έπιασε εποχική δουλειά (για 3 με 4 μήνες) και πληρώθηκε τον Ιούνιο. 1) αν ο μισθός του είναι μικρότερος από το ΚΕΑ θα γίνει η αίτηση; Απλά θα πρέπει να προσέρχεται κάθε μήνα να δηλώνει το μισθό; 2) Αν ο μισθός είναι μεγαλύτερος από το ΚΕΑ θα κάνουμε την αίτηση;
Θα κάνει αίτηση και θα δηλώσει κανονικά το μηνιαίο εισόδημα (μια φορά, όχι κάθε μήνα). Γενικά δηλώνονται μόνο οι μεταβολές, οπότε ο συγκεκριμένος θα δηλώσει ξανά τη διακοπή είσπραξης του εισοδήματος, με το πέρας της εποχικής εργασίας του. Ακόμα και στην περίπτωση που ο μισθός είναι μεγαλύτερος από το ΚΕΑ, επειδή ελέγχεται το εισόδημα του τελευταίου 6μήνου, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την υποβολή της αίτησης.

12. Προσήλθε λογιστής ο οποίας ρώτησε για μια κυρία η οποία εργάζεται τον 5ο και 6ο μήνα αν στο πεδίο των μισθών θα δηλώσουμε τις μικτές ή καθαρές αποδοχές. Αν δηλώσουμε τις μικτές αφαιρούνται το 20%, καθώς και οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση από το σύστημα ή κάνουμε κάτι εμείς;
Δηλώνονται οι μισθοί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, πριν την επιβολή του φόρου. Το 20% δεν το αφαιρείτε ούτε εσείς, ούτε ο λογιστής, αλλά αφαιρείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

13. Στον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα το 100% και κατά τους δύο επόμενους το 40%. Αυτό ισχύει για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και βρουν εργασία στην πορεία ή και για όσους τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση ως εργαζόμενοι;
Αυτό ισχύει για όσους βρουν δουλειά ενώ είναι ήδη δικαιούχοι και όχι για όσους είναι εργαζόμενοι τη στιγμή της αίτησης.

Αγρότες-Ελέυθεροι επαγγελματίες
14. Σχετικά με τα Αγροτικά εισοδήματα, οι αγρότες παίρνουν στο τέλος της χρονιάς αγροτικές επιδοτήσεις καθώς και έσοδα από τις παραγωγές τους. Δηλώνεται στην προκειμένη περίπτωση το ποσό σε σχέση με τα εκκαθαριστικά του προηγούμενου έτους ή το αφήνουμε κενό;
Ισχύει ότι και ανωτέρω: πρέπει να το δηλώσουν όταν το εισπράξουν (θα υπάρξει διασύνδεση με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε σε κατοπινούς μηνιαίους ελέγχους θα αποτυπωθούν και οι επιδοτήσεις που τυχόν εισέπραξε κάποιος).

15. Με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί το «δηλωθέν» εισόδημα κατά τους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης των επαγγελματιών, των εμπόρων και όσων δηλώνουν εργόσημο (το β΄ εξάμηνο – αναδρομικά);
Στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, το εξαμηνιαίο εισόδημα (και μόνον αυτό) θα ελέγχεται αναδρομικά από την επόμενη φορολογική δήλωση.

16. Δεχόμαστε ερωτήματα σχετικά με εισόδημα που προκύπτει από πώληση αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Δηλαδή θα δηλώσουν το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης; ή το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των εξόδων για το διάστημα από 1/1/2016 έως 30/6/2016;
Θα δηλώσουν το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης. Ως γενική αρχή, δηλώνεται το συνολικό εισόδημα που εισπράχθηκε μετά την αφαίρεση των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση.

Επιδόματα-βοηθήματα
17. (Α21) θα δηλώνετε όσο αντιστοιχεί στο τελευταίο εξάμηνο ή το ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα; (Οι δικαιούχοι έχουν πάρει μόνο μία δόση και το υπόλοιπο, αφού έχει τελειώσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα πάρουν το ποσό που τους αντιστοιχεί σύντομα). Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν βγαίνει το ποσό των επιδομάτων αυτών.
Ως γενική αρχή: δηλώνεται το εισόδημα που έχει εισπραχθεί (και όχι το οφειλόμενο). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό οικογενειακών επιδομάτων που έχει καταβληθεί τους τελευταίους έξι μήνες και όχι αυτό που θα εισπράξουν σύντομα, όπως λέτε. Αυτό που θα εισπράξουν θα πρέπει να το δηλώσουν στη γνωστή προθεσμία.

18. Αν σε κάποιο δήμο έχουν δοθεί έκτακτα οικονομικά βοηθήματα από προϋπολογισμό που έχει προβλέψει ο εκάστοτε δήμαρχος και τα οποία δεν δηλώνονται στην φορολογική δήλωση, αυτά (εφόσον τα γνωρίζουμε) θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό του εισοδήματος? Και τι παραστατικά θα πρέπει να ζητάμε από τους πολίτες;
Τυπικά πρέπει να δηλώνονται από τον αιτούντα, καθώς στην ΚΥΑ δεν ορίζεται πουθενά ότι εξαιρούνται. Παρόλα αυτά, δεν περιγράφεται πουθενά διαδικασία κατά την οποία οι Δήμοι ή τα ΚΕΠ παρεμβαίνουν «αυτοβούλως» κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης, εάν δεν προκύπτουν αναντιστοιχίες από τις διασταυρώσεις. Θεωρώ ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να επιτρέψουμε στους πολίτες να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση και οι περιπτώσεις αυτές (ανάλογα με το τι θα αποφασίσει κάθε Δήμος), να παραπέμπονται για εκ των υστέρων «επαλήθευση».

19. Η διατροφή τέκνων μετράει ως εισόδημα;
Ναι, τα μοναδικά που εξαιρούνται είναι τα επιδόματα αναπηρίας και το επίδομα αναδοχής.

20. Υπάρχουν δικαιούχοι που τις επόμενες ημέρες θα λάβουν έκτακτο βοήθημα από τον ΟΑΕΔ (όχι μηναίο), ωστόσο οι αιτήσεις τους έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να έρθουν από εδώ να το δηλώσουν; Εμείς πως θα μπορούμε να παρέμβουμε;
Κανονικά, πρέπει να έρθουν να το δηλώσουν (εντός 15 ημερών από την είσπραξη του) για να αναπροσαρμοστεί το ποσό. Διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της ΚΥΑ (περί διακοπής, αχρεωστήτως κτλ).

21. Κάποιος που παίρνει επίδομα ομογενών (δηλώνεται κανονικά ως προνοιακό) και επιδότηση ενοικίου θα τα βάλουμε όλα μαζί στη θέση ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ; Γενικά τα έσοδα από την κάρτα αλληλεγγύης και την επιδότηση ενοικίου πρέπει να τα δηλώνουμε στα ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ;
Το επίδομα ομογενών δηλώνεται κανονικά στο σχετικό πεδίο. Οι παροχές του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης δε δηλώνονται καθόλου.

22. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά χωρίς εισοδήματα: η μητέρα φέτος πήρε αναδρομικά το οικογενειακό επίδομα και για το προηγούμενο έτος με αποτέλεσμα να εμφανίζει εισόδημα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, περνάμε το σύνολο των αναδρομικών; Και αν ναι, νομίζω ότι το πρόγραμμα θα την βγάλει έξω ενώ πραγματικά έχει ανάγκη.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτή την περίπτωση. Έστω και αν είναι αναδρομικά, είναι ένα ποσό που εισπράχθηκε το εξάμηνο που μας ενδιαφέρει.

Συντάξεις
23. Χήρα που μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2016 δεν έχει πάρει τη σύνταξη του θανόντος συζύγου που της αναλογεί, μπορεί να κάνει αίτηση; Και αν ναι, όταν θα πάρει τη σύνταξη και τα αναδρομικά που δικαιούται, το ΚΕΑ θα της ζητηθεί πίσω για το διάστημα που το έλαβε;
Ναι μπορεί να κάνει αίτηση, αφού υπολογίζεται το εισόδημα που εισπράχθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο. Πρέπει ωστόσο, εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα πάρει τη σύνταξη, να το δηλώσει ώστε να διακοπεί η παροχή του ΚΕΑ, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και δεν θα μπορεί να ξαναυποβάλει αίτηση.

24. Πολίτης που από 01/01/16 ως 30/06/16 έχει μηδενικό εισόδημα αλλά από 01/07/16 είναι συνταξιούχος (υπερηλίκων ανασφαλίστων ΟΓΑ 345€/μηνιαίως) δικαιούται να αιτηθεί για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα; Θα γίνει διασταύρωση;
Δικαιούται να αιτηθεί, θα γίνει διασταύρωση, πρέπει να δηλώσει ότι εισπράττει σύνταξη.

25. Η πρόωρη αγροτική σύνταξη είναι εισόδημα που υπολογίζεται ή όχι; Σε αιτήσεις ενδιαφερομένων δεν εμφανίζονται τα ποσά στο κουτάκι των συντάξεων.
Ναι, υπολογίζεται κανονικά. Θα πρέπει να δηλωθεί γιατί είναι από τα πεδία που αν και δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο, θα ελεγχθεί εκ των υστέρων.

Άλλες περιπτώσεις
26. Πολίτης λαμβάνει και το δηλώνει στη φορολογική του δήλωση 500€ μηνιαίως από τους γονείς του που ζουν στο εξωτερικό ως δωρεά δικαιούται να αιτηθεί για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα;
Δικαιούται να αιτηθεί, αλλά να είναι σαφές ότι θα απορριφθεί. Προσμετρούνται όλα τα εισοδήματα (με συγκεκριμένες μόνο εξαιρέσεις).

Διαβάστε επίσης: ΚΕΑ αιτήσεις στο keaprogram.gr

27. Όταν ένας πολίτης που έχει εισόδημα ανώτερο από το όριο και θεωρούμε ότι δε δικαιούται να το λάβει αλλά αυτός επιμένει να κάνει αίτηση, πως το αντιμετωπίζουμε;
Ως γενική αρχή δεν υπάρχει δυνατότητα να απαγορευτεί στον πολίτη να κάνει αίτηση. Απλά σε περίπτωση που επιμένει, πρέπει να του είναι ξεκάθαρες οι συνέπειες.

28. Ενταγμένοι σε ΛΑΕΚ Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση του ΟΑΕΔ άτομα των οποίων τα ένσημα αντιστοιχούν σε αποδοχές όπως φαίνεται από τις βεβαιώσεις τους, αλλά οι ίδιοι δεν λαμβάνουν τα ποσά αυτά γιατί ανήκουν σε ΛΑΕΚ Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση του ΟΑΕΔ, με σκοπό την υπαγωγή σε προαιρετική Ασφάλιση για σύνταξη ΙΚΑ ΤΕΑΜ και καταβολή των εισφορών ΛΑΕΚ, δικαιούνται του ΚΕΑ ή όχι;
Από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι:
«Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει:
Α) να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
Β) να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αιτών πρέπει να έχει ανανεωμένη κάρτα ανεργίας. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτής και ενδεχομένως δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει ότι είναι δικαιούχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ (πχ μια βεβαίωση του ΟΑΕΔ θα βοηθούσε). Αλλά και η ανανεωμένη κάρτα ανεργίας από μόνη της τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από μισθούς.

Διασταύρωση Περιουσίας
Καταθέσεις
1. Σε περίπτωση που κάποιος είναι συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό πχ της μητέρας του (η οποία έχει καταθέσεις μεγαλύτερες από το επιτρεπόμενο όριο για να ενταχθεί κάποιος στο ΚΕΑ) αλλά ο ίδιος δεν έχει καταθέσεις στο όνομα του, τότε το σύστημα εγκρίνει την αίτηση ή την απορρίπτει;
Ο έλεγχος των καταθέσεων γίνεται με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (βάσει δηλαδή των τόκων που έχουν δηλωθεί σε αυτή, προκύπτει το ύψος των καταθέσεων). Άρα η απάντηση στο ερώτημα σας εξαρτάται: α) από το σε ποιά φορολογική δήλωση έχουν δηλωθεί οι τόκοι των καταθέσεων και β) από το αν συγκατοικούν ή όχι.

2. Τι γίνεται στην περίπτωση που η αιτούσα τυγχάνει να είναι συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς του πατέρα της που δεν είναι στο ίδιο νοικοκυριό. Υπάρχουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν μένουν στην ίδια στέγη.
Δεν έχει σημασία αν ο πατέρας είναι στο ίδιο νοικοκυριό, αλλά σε ποιανού το Ε1 έχουν δηλωθεί οι τόκοι.

3. Ήρθε πολίτης ο οποίος εμφανίζει υψηλούς τόκους και επενδύσεις στη τελευταία φορολογική δήλωση. Μας είπε ότι αγόρασε σπίτι οπότε δεν έχει πλέον τόκους. Πως αποδεικνύεται αυτό; Μπορεί να έχει 4 τραπεζικούς λογαριασμούς και αυτός να μας φέρει πχ τους 2. Επίσης εμφανίζει επενδύσεις 19000. Και δεν μπορεί ούτε ο λογιστής του να καταλάβει γιατί το εμφανίζει αυτό το ποσό. Τι πρέπει να μας προσκομίσει ώστε να τροποποιήσουμε τους τόκους και τις επενδύσεις;
Στην ΚΥΑ ορίζεται ρητά ότι υπολογίζεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρουν οι τρέχουσες καταθέσεις, αλλά αυτές που είχαν δηλωθεί (οι τόκοι τους δηλαδή), στο τελευταίο Ε1. Οπότε, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτό το πεδίο.

4. Προσήλθε κύριος με τόκους καταθέσεων σε βιβλιάριο που είναι συνδικαιούχος με τους γονείς τους. Οι τόκοι έχουν δηλωθεί στο Ε1 και των γονιών και του ιδίου. Ο ίδιος υπέβαλε τροποποιητική δήλωση στις 25/7/2016 όπου οι τόκοι δε δηλώνονται πλέον. Μπορούμε να τροποποιήσουμε το πεδίο;
Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το πεδίο γιατί μας ενδιαφέρουν οι τόκοι όπως αποτυπώθηκαν στο τελευταίο εκκαθαρισμένο Ε1. Δεν γίνονται δεκτές οι τροποποιητικές.

5. Τί γίνεται σε περίπτωση που κάποιος έχει καταθέσεις που τις εμφανίζει το σύστημα αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι συνδικαιούχος με άλλους τρεις; Μπορεί να διαγραφεί από το βιβλιάριο καταθέσεων και αφού μας το αποδείξει να προβεί κανονικά σε αίτηση;
Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Οι καταθέσεις είναι ένα πεδίο που δεν αλλάζει. Ισχύει ότι είχε δηλωθεί στο τελευταίο Ε1.

6. Ο κ. Μ. Φ. με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του ορίου καταθέσεων. Μας έφερε έγγραφα από 3 τράπεζες που βεβαιώνουν ότι δεν έχει τις καταθέσεις που βγάζει το σύστημα. Τι κάνουμε; Μπορώ να δεχτώ τα λεγόμενά του και τις βεβαιώσεις των τριών τραπεζών και να υποβάλλει νέα αίτηση;
Όχι δεν μπορείτε να τις δεχτείτε. Οι καταθέσεις ελέγχονται σύμφωνα με τους τόκους που είχαν δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 και δεν αφορούν στην τρέχουσα κατάσταση του αιτούντα.

Επενδύσεις
7. Στο σημείο των επενδύσεων εμφανίζεται ποσό το οποίο προέρχεται από πώληση πάρκινγκ και στη συνέχεια δόθηκε το ποσό στην εφορία για διευθέτηση χρέους. Μπορούμε να τροποποιήσουμε;
Όχι, είναι ποσό που εισπράχθηκε, δεν εξετάζεται πως δαπανήθηκε εκ των υστέρων.

Ακίνητη περιουσία
8. Σε περίπτωση που κάποιος διαμένει σε αυθαίρετο σπίτι τι κάνουμε; Πως το δηλώνουμε;
Όπως δηλώνεται στη φορολογική του δήλωση. Ιδιοκτησία εικάζω.

Οχήματα
9. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Πολίτης έχει δηλώσει ακινησία από ένα όχημα στις 5/1/2016 το οποίο έχει αντικειμενική αξία 2000 €. Το σύστημα τραβάει αντικ. αξία οχημάτων 6600 από τρία αυτοκίνητα. Υπερβαίνει το όριο των 6000 €. Μπορώ με τη βεβαίωση ακινησίας να αφαιρέσω το ποσό των 2000 €;
Ναι, μπορείτε. Μετά την κατάθεση των πινακίδων στην εφορία το όχημα παύει να αποτελεί τεκμήριο.


Δικαιολογητικά διαμονής
1. Στην περιοχή μας με τα δάνεια ΡΟΜΑ-παλιννοστούντων που έχουν σπίτια στην κατοχή του φαίνεται ότι φιλοξενούνται από την περιφέρεια κ.λ.π. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ? και στο ίδιο σπίτι φιλοξενούνται και άλλοι. Όσο άφορα το ερώτημα που σας έθεσα είναι τα δάνεια ΡΟΜ και ΠΑΛΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ παρόλο που για τα συγκεκριμένα ακίνητα ΕΧΟΥΝ ΕΤΑΚ -ΕΝΦΙΑ στο Ε1 φαίνεται ότι φιλοξενούνται (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ) τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Ποιο λαμβάνουμε ως σωστό; Ήταν τα δάνεια ΡΟΜ που δόθηκαν για την κοινωνική ένταξη -στέγαση 2004 που ήταν εγγυητής το ελληνικό κράτος το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους παλιννοστούντες.
Αρκεί η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ, που να αποτυπώνει την διεύθυνση κατοικίας, σε συνδυασμό με το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (στο οποίο θα αποτυπώνεται και η φορολογητέα αξία του ακινήτου) όπου φαίνεται η ιδιοκτησία. Σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ δεν φαίνεται η ιδιοκτησία, μαζί με το λογαριασμό ΔΕΚΟ, απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης σύμφωνα με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος του συγκεκριμένου στεγαστικού προγράμματος (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ 2004)

2. Αλλοδαποί (ΑΛΒΑΝΙΑ) προσκομίζουν διαβατήριο με ημερομηνία λήξης έτος 2018 ή 2020, δεν έχουν κάρτα – άδεια διαμονής σε ισχύ με “πρόσβαση στην εργασία”, υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα. με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ, με ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικία στον Δήμο Ασπροπύργου, δεν δηλώνουν Ακίνητη Περιουσία ή Καταθέσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχει καταργηθεί η άδεια διαμονής για “πρόσβαση στην εργασία” με ημερομηνία λήξης, Διαμένουν ΝΟΜΙΜΑ ή εργάζονται στην Ελλάδα: Το διαβατήριο από την Αλβανία θεωρείται για την είσοδο – έξοδο από την χώρα. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με το Τμήμα Αλλοδαπών εδώ και δύο ημέρες να ενημερωθώ. Μπορείτε να μας ενημερώσετε; Κάνουμε κανονικά την αίτηση;
Για το ΚΕΑ απαιτείται νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ), άρα απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα που να το τεκμηριώνουν (ή ακόμα και αίτημα ανανέωσης αυτών).

3. Αλλοδαποί (μέλη ΕΕ-Ρουμανία- Βουλγαρία) πρέπει να έχουν υποβάλλει Φορολογική Δήλωση στην Ελλάδα και κατά δήλωσή τους την Ακίνητη Περιουσία και εισόδημα στο Εξωτερικό, μισθωμένη ή ιδιόκτητη οικία, εκδίδεται Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από τον Δήμο Ασπροπύργου, Διαβατήριο σε ισχύ. Δικαιούται το ΚΕΑ; Θα γίνει διασταύρωση και έλεγχος στοιχείων των παραπάνω αν κάνουν αίτηση;
Και πάλι χρειάζονται νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση της νόμιμης διαμονής (Βεβαίωση εγγραφής πολίτη ΕΕ ή Άδεια μόνιμης διαμονής).

Άστεγοι
4. Στην περίπτωση που κάποιος έμεινε άστεγος πριν ένα μήνα και θέλει να κάνει αίτηση αλλά η Κοινωνική Υπηρεσία δεν τον έχει καταγράψει πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε;
Χρειάζεται βεβαίωση της αστεγίας από εσάς και κατά τα άλλα ισχύει η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και ότι γενικά προβλέπεται για την ένταξη στο πρόγραμμα.

5. Πολίτης άστεγο: όπως είναι λογικό δεν μπορεί να δηλώσει διεύθυνση. Τί γίνεται μ’ αυτό το πεδίο;
Πρέπει να δηλωθεί ότι έχει δηλώσει στο Ε1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει Ε1 πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου να υποβάλλει. Ακόμα και εκπρόθεσμα να την υποβάλλει, εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου.

6. Σε αθίγγανους κυρίως στη φορολογική δήλωση στο πεδίο για τη φιλοξενία δηλώνουν διάφοροι φορολογούμενοι με ΑΦΜ 00000000. Πως θα τους δηλώνουμε αυτούς; Ως άστεγους; Δεν είναι όμως άστεγοι κι ούτε μπορεί να γίνει κοινωνική έρευνα διότι η υπηρεσία μας τώρα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Δηλ το πρόβλημα είναι τι ιδιοκτησιακό καθεστώς θα δηλώνουμε διότι αυτοί μένουν σε παράγκες καταυλισμούς κλπ
Αν διαμένουν σε παράγκες ή καταυλισμούς, εντάσσονται στην κατηγορία των αστέγων, οπότε αναγκαστικά χρειάζεται βεβαίωση από το Δήμο.

7. Στον Δήμο μας από το 1995 υπάρχει ένας χώρος στον οποίο βρίσκονται container (περίπου 90) τα οποία είχαν παραχωρηθεί μετά από τον σεισμό του 1995 με παραχωρητήρια που είχαν ισχύ για ένα εξάμηνο. Έκτοτε μένουν χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά α. Για τα άτομα αυτά εάν δηλώσουν παραχώρηση πως θα διασταυρωθεί καθώς οι περισσότεροι είναι χωρίς εισοδήματα. β. Τι άλλο πρέπει να ζητήσουμε
Αυτές οι περιπτώσεις εντάσσονται στην κατηγορία των αστέγων, όπως έχουν περιγραφεί στην ΚΥΑ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια βεβαίωση από εσάς ότι διαμένουν σε container και κατά τα άλλα ισχύει η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και ότι γενικά προβλέπεται για την ένταξη στο πρόγραμμα.

8. Αθίγγανη στη φορολογική της δήλωση δηλώνει διεύθυνση κατοικίας Τρίπολη. Το σύστημα την εμφανίζει Τρίπολη. Η ίδια διαμένει σε κτήμα ιδιοκτησίας της με συμβόλαιο αγοράς μέσα στο οποίο έχει εγκαταστήσει σκηνή χωρίς ρεύμα εντός των ορίων του δήμου Καλαμάτας και προσκομίζει βεβαίωση μονίμου διαμονής. Κατά την καταχώρησή της εμφανίζεται μήνυμα ότι ο δήμος κατοικίας δεν είναι επιλέξιμος και η αίτηση της θα απορριφθεί. Τι κάνουμε; και αν ενταχθεί ως άστεγη ή ως ιδιοκτήτης.
Για τους άστεγους έχει προβλεφθεί ρητά στην Υπουργική Απόφαση ότι πρέπει να έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία των Δήμων ή κάνουν χρήση υπηρεσιών δομών που απευθύνονται σε άστεγους. Αν υπάρχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής από το Δήμο, σημαίνει ότι ο Δήμος βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη διαμένει στα γεωγραφικά όρια του, άρα, η βεβαίωση σε συνδυασμό με το συμβόλαιο αγοράς θεωρητικά σας καλύπτει για να ενταχθεί ως άστεγη. Παρόλα αυτά, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευχέρεια από την πλευρά του Δήμου. Αν ο δήμος για οποιοδήποτε λόγο θεωρεί ότι δεν καλύπτεται μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά ή να μην κάνει αποδεκτά όσα προσκομίζονται. Σε κάθε περίπτωση, ότι δηλώσει στην αίτηση για το ΚΕΑ, πρέπει να αποτυπώνεται και στην επόμενη φορολογική δήλωση.

9. Προσήλθε ζευγάρι στην Υπηρεσία μας που δήλωσε ότι είναι άστεγοι στην περιοχή του Αιγάλεω χωρίς να έχουν καταγραφεί και χωρίς αποδεικτικά έγγραφα(Ε1 σε άλλη περιοχή , οικογενειακή μερίδα σε άλλο Δήμο) πού καταγράφονται;
Μόνο εσείς (ως Δήμος) μπορείτε να βεβαιώσετε την αστεγία τους. Αν εσείς δεν τους έχετε καταγεγραμμένους ή δεν μπορείτε να βεβαιώσετε ότι είναι άστεγοι, δεν μπορούν να ενταχθούν.

10. Τι κάνουμε στην περίπτωση που ο Δήμος (όπως ο Δήμος Λέσβου) δεν έχει υπηρεσία η οποία να καταγράφει τους αστέγους και η πρόνοια του Δήμου μας δηλώνει ότι αδυνατεί να το κάνει. Σημειώνουμε ότι η ερώτηση δεν αφορά τους Ρομά αλλά τους ντόπιους (Ελληνικής Υπηκοότητας) που δηλώνουν και στη φορολογική τους δήλωση άστεγοι.
Αν δεν μπορεί ο Δήμος να καταγράψει τους άστεγους, τότε δεν υπάρχει εναλλακτική διαδικασία.

Διαφορές
Προσωπικά Στοιχεία
1. Αν δεν εμφανίζεται κάποιος καθόλου στο σύστημα ενώ διαθέτει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τι πρέπει να κάνει;
Να μεταβεί σε ΚΕΠ και να ενημερώσει τα στοιχεία του ΑΜΚΑ.

2. Όταν κάνουμε αναζήτηση με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και μας βγάζει το σύστημα ότι το πρόσωπο δε βρέθηκε τι κάνουμε?
Χρειάζεται ενημέρωση του ΑΜΚΑ, ώστε να αντιστοιχηθεί με το ΑΦΜ.

3. Τί θα γίνεται με τις περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται η ένδειξη πολλαπλοί ασφαλισμένοι καθώς στο ΙΚΑ σύμφωνα με τα λεγόμενα δικαιούχων αργεί να διεκπεραιωθεί η διαδικασία;
Αυτή η περίπτωση αφορά αιτούντες οι οποίοι είναι διπλοεγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΙΚΑ. Δεν φαίνεται να μπορούμε να κάνουμε κάτι μέχρι να διεκπεραιωθεί η διαδικασία από το ΙΚΑ.

Πληρωμές IBAN
4. Τα χρήματα που θα πιστώνονται στο ΙΒΑΝ-κάρτα τραπέζης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο εξωτερικό;
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση της προπληρωμένης κάρτας.

5. Σε θετική αίτηση διαπιστώνουμε ότι το IBAN που έδωσε ο σύζυγος έχει ως 1ο όνομα τη σύζυγο και συνδικαιούχο τον ίδιο. Οριστικοποιούμε την αίτηση;
Ναι

6. Ζευγάρι με 3 ενήλικα φιλοξενούμενα. Ο λογαριασμός του πατέρα είναι μπλοκαρισμένος από την τράπεζα (χρέη κλπ). Μπορεί να καταχωρηθεί ΙΒΑΝ της μητέρας (στο βιβλιάριο εμφανίζεται μόνο το όνομα της); Θα πρέπει να γίνει η αίτηση στο όνομα της;
Αν η μητέρα δεν έχει συνδικαιούχο τον πατέρα στον τραπεζικό λογαριασμό, η αίτηση θα γίνει στο όνομα της.

7. Ενημερωθήκαμε από αιτούντα ότι ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που δήλωσε δεν ανήκει σε αυτόν αλλά στην κόρη του που είναι φιλοξενούμενή του. Ο ίδιος επιθυμεί τα χρήματα να μπαίνουν στον λογαριασμό της κόρης του. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό; Η αίτηση έχει ήδη καταχωρηθεί και εγκριθεί.
Υπάρχει πρόβλημα, καθώς δικαιούχος θεωρείται αυτός που κάνει την αίτηση. Ας ακυρώσει την αίτηση και ας βάλει δικό του ΙΒΑΝ. Θα «χτυπήσει» στις πληρωμές, όταν θα σταλεί στα Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑ.Σ.) αρχείο όπου το όνομα δεν θα αντιστοιχεί στο ΙΒΑΝ.

Έντυπο Συναίνεσης
8. Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έρχεται να κάνει αίτηση στο δήμο ή ΚΕΠ ο σύζυγος, θα πρέπει να έχει και το έντυπο συναίνεσης για τη σύζυγο;
Στο έντυπο συναίνεσης υπογράφουν όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, άρα και η σύζυγος (προς αποφυγή παρεξηγήσεων: προσκομίζεται ένα έντυπο συναίνεσης με τις υπογραφές όλων των ενήλικων μελών, και όχι ένα έντυπο ανά ενήλικο μέλος).

9. Τι γίνεται στην περίπτωση που φιλοξενούμενα μέλη δεν υπογράφουν το έντυπο συναίνεσης προκειμένου ο αιτών/αιτούσα να υποβάλλει αίτημα για το σύνολο του νοικοκυριού;
Δεν μπορεί να γίνει κάτι

Ακύρωση Εγκεκριμένων Αιτήσεων
10. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τους αθίγγανους του καταυλισμού του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα και έχουν εγκριθεί, αλλά δε βάλανε το Α21. Τώρα όλοι θέλουν ακύρωση για να προσθέσουμε το ποσό και να γίνει νέα αίτηση. Αν αφήσουμε έτσι τις αιτήσεις θα έχουν πρόβλημα στις πληρωμές? Αν ναι, θα μπορέσουμε να ακυρώσουμε τόσες πολλές αιτήσεις;
Έχει ανοίξει η επιλογή για την ακύρωση εγκεκριμένων αιτήσεων τόσο για τους Δήμους, όσο και για τους πολίτες απευθείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά στη δήλωση των οικογενειακών επιδομάτων, δηλαδή προς τα πάνω διόρθωση του δηλούμενου εισοδήματος, δεν χρειάζεται η προσκόμιση δικαιολογητικών, οπότε η ακύρωση και η εκ νέου υποβολή μπορεί να γίνει απευθείας από τον αιτούντα.
-Για την ακύρωση μιας αίτησης, κατά την συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου ζητάμε το γνήσιο της υπογραφής?
Το έντυπο το υποβάλει σε εσάς αυτοπροσώπως ο αιτών, οπότε δεν χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.
-Μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να ακυρώσουμε μια αίτηση που έχει υποβληθεί και εγκριθεί για να προχωρήσουμε σε νέα αίτηση?
Δεν υπάρχει σχετική προθεσμία.

Άλλες περιπτώσεις
11. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης εκτυπώνουμε την αίτηση σε δυο αντίγραφα και την υπογράφει ο πολίτης. Μέχρι εδώ οκ. Μετά κάνουμε υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει μετά να ξαναεκτυπώσουμε την αίτηση με την ένδειξη «εγκρίθηκε» και το αντίγραφο να το δώσουμε στον πολίτη ή δεν είναι υποχρεωτικό;
Είναι υποχρεωτικό, αφού αυτό είναι το αποτέλεσμα της αίτησης. Έτσι, πχ αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος δικαιούχος δεν πληρωθεί, θα μπορεί να αποδείξει ότι η αίτηση του έχει εγκριθεί.

12. Άνεργος που δεν έχει ανανεώσει την κάρτα του μπορεί να κάνει αίτηση;
Δεν μπορεί να απαγορευτεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης, αλλά πρέπει να είναι σαφής στον αιτούντα η υποχρέωση ανανέωσης της κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση και να εγκριθεί η αίτηση για το ΚΕΑ, ο ΟΑΕΔ θα ενημερώσει την πλατφόρμα του προγράμματος, οπότε θα διακοπεί αυτόματα η καταβολή και δε θα μπορεί να επανυποβάλει αίτηση για το ΚΕΑ για ένα χρόνο. Η κατεύθυνση (προσοχή: όχι υποχρέωση) είναι να ανανεώσει πρώτα την κάρτα ανεργίας και μετά να υποβάλλει αίτηση για το ΚΕΑ.

13. μέχρι να υποβληθεί;
2 μήνες.