Όλες τις τελευταίες ειδήσεις και τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν σχετικά με την ημερομηνία της δόσης Νοεμβρίου και το πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους δικαιούχους του (), η οποία έγινε γνωστή από το υπουργείο Εργασίας.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η πληρωμή μηνός Νοεμβρίου του προγράμματος (keaprogram.gr) για 270.325 (διακόσιους εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιους είκοσι πέντε) δικαιούχους. Η μεταφορά πίστωσης είναι συνολικά 60.479.676,89€ (εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά) για την πληρωμή του προγράμματος.

Τα χρήματα θα αρχίσουν να πιστώνονται από σήμερα, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, στους λογαριασμούς των δικαιούχων, είναι θα διαθέσιμα στις 28 Νοεμβρίου 2017.

Η πληρωμή του θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό ήταν ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.