Ανά τρίμηνο θα συνεχιστεί και το 2018 η καταβολή του μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, στους 275.000 δικαιούχους.

Η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα μπορεί το Ταμείο να διαχειρίζεται καλύτερα τις ροές εσόδων που θα έχει από τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων και να αποδίδει με ακρίβεια τα ποσά που αναλογούν στους δικαιούχους.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης του Ταμείου είναι ότι για φέτος, είναι πιθανό να προκύψει μικρό πλεόνασμα, αντίστοιχο με εκείνο του 2017, που έφτασε στα 11 εκατ. ευρώ.

Μετά από ένα μακρύ διάστημα ελλειμματικών ετών που ξεκίνησε το 2008, το ΜΤΠΥ έπαψε να δανείζεται κάθε μήνα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καταβάλλει τα μερίσματά του. Εκτιμάται ότι κάτι τέτοιο θα συνεχιστεί και φέτος, με τα έσοδα από τις εισφορές να επαρκούν για να καλύψουν τις δαπάνες για μερίσματα.