Δημοσιεύθηκε εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου, κ Αλέξανδρου Κόπτση προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης και τα δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Η απόφαση

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 85849/ΓΔ4/15-07-2021 (ΑΔΑ:6Φ8446ΜΤΛΗ-ΠΚΩ) εγκυκλίου με θέμα:

«Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος
2021-2022 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας» και προκειμένου να
αποσταλούν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας ([email protected]), το αργότερο μέχρι 20-09-2021,
οι τελικοί συγκεντρωτικοί πίνακες των προτάσεων, παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη
ολοκλήρωση της διαδικασίας, (διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, συγκέντρωση ενυπόγραφων δηλώσεων των
γονέων/κηδεμόνων, Απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων, διαβίβαση των αιτημάτων των σχολικών μονάδων
στις Δ.Δ.Ε.)

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ