Η διάταξη για τις αποσπάσεις συζύγων στρατιωτικών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔08/07/2018 - 11:10 | Author: Newsroom Ipaidia

ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ A 119 – 06.07.2018 το νομοσχέδιο “Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνό- μενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος – Εδάφους, καθώς και της επιγενόμενης 1ης τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις”.
Στο εν λόγω νομοσχέδιο, στο άρθρο τρίτο*, βρίσκεται και η διάταξη για τις αποσπάσεις συζύγων στρατιωτικών.
*Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση του ν. 2946/2001 Στο ν. 2946/2001 (Α΄224), μετά το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής: «Άρθρο 21Α 1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. A 119 – 06.07.2018 εδώ

Βασίλης Βούγιας

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso