: Έκπτωση έως και 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ορισμένους τομείς της οικονομίας θα έχουν οι φορολογούμενοι.

Σε ποιούς κλάδους ισχύει η έκπτωση

Όπως αναφέρει η Ημερησία, η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στον απολογισμό διετίας και τις μεταρρυθμιστικές δράσεις που προετοιμάζονται,που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών όπου αναφέρεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω της παροχής κινήτρων για συγκεκριμένα φορολογικά έτη (2021 έως και 2025), όπως έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου του 30% των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ορισμένους τομείς της οικονομίας όπου παρατηρείται υψηλή

Eπίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και ψηφιοποίησης, μέσω της παροχής κινήτρων προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε αυτούς τους τομείς της οικονομίας.

Ακόμα έρχονται παρεμβάσεις για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, «που σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου, με την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσα από την αντιμετώπιση της πολυνομίας»

Επιπλέον, προωθείται η ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων και η  διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την φορολογική αρχή και με  συστήματα POS, με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου.