Συντριπτικό είναι το ποσοστό των Ελλήνων που πληρώνει με καθυστέρηση το στεγαστικό του δάνειο, το ενοίκιο ή άλλες οφειλές, όπως λογαριασμούς δημοσίων υπηρεσιών ή άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες συνήθως πληρώνονται με δόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Eurostat για το 2016, ένας στους 10 ανθρώπους στην ΕΕ είχαν τέτοιου είδους οφειλές και καθυστερημένες πληρωμές. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, περίπου το 47,9% του πληθυσμού καθυστερεί να πληρώσει το ενοίκιο, το στεγαστικό δάνειο, τους λογαριασμούς ή άλλες υπηρεσίες, το 2016. Επίσης, αντίστοιχες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είχε το ένα τρίτο του πληθυσμού στη Βουλγαρία (34,2%), και πάνω από το ένα τέταρτο στην Κύπρο (26,6%) και στην Κροατία (26,4%).

Στον αντίποδα, στα μισά μέλη της ΕΕ ποσοστό μικρότερο από το 10% του πληθυσμού είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο. Τα μικρότερα ποσοστά καταγράφτηκαν στην Ολλανδία (5%), στην Τσεχία (4,4%) και στη Γερμανία 4,2%.

Όταν κοιτάζουμε το ποσοστό του πληθυσμού που παρουσιάζει καθυστέρηση στην αποπληρωμή ενοικίων ή στεγαστικών, το υψηλότερο ποσοστό επί τοις εκατό καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς το 15,3% του πληθυσμού έχει τέτοιες υποχρεώσεις. Το αμέσως επόμενο ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερα, στο 8,6% και αφορά την Κύπρο, και ακολουθούν Ισπανία και Γαλλία με 5,2%, Ουγγαρία με 5,1%, Φινλανδία με 4,9% και Ιταλία 4,2%.

Αντίθετα, σε επτά κράτη-μέλη το ποσοστό αυτών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ήταν κάτω του 2%, και συγκεκριμένα στην Εσθονία (1,8%), στη Γερμανία (1,6%), στις Ιρλανδία και Λιθουανία (1,4%), Κροατία και Πολωνία (1,3%) και Ρουμανία (0,9%).