Σε 64,5 έτη για τις γυναίκες και 63,5 έτη για τους άνδρες ανέρχονταν το 2020 τα προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Δευτέρα η .

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην Ε.Ε. ήταν, κατά μέσο όρο, 5,7 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών το 2020 (83,2 έτη έναντι 77,5 ετών).

Τα έτη υγιούς ζωής αντιπροσωπεύουν το 78% και το 82% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα. Συνεπώς, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο μέρος της – κάπως συντομότερης – ζωής τους χωρίς να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους λόγω ηλικίας.

Σε 64,5 έτη για τις γυναίκες και 63,5 έτη για τους άνδρες ανέρχονταν το 2020 τα προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Δευτέρα η Eurostat.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην Ε.Ε. ήταν, κατά μέσο όρο, 5,7 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών το 2020 (83,2 έτη έναντι 77,5 ετών).

Τα έτη υγιούς ζωής αντιπροσωπεύουν το 78% και το 82% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα. Συνεπώς, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο μέρος της – κάπως συντομότερης – ζωής τους χωρίς να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους λόγω ηλικίας.