Στο 2% αναμένεται να διαμορφωθεί ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Νοέμβριο του 2018 σε σχέση με 2,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Σε ό,τι αφορά τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό (9,1%, σε σχέση με 10,7% τον Οκτώβριο), ενώ ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και o καπνός (2%, σε σχέση με 2,2% τον Οκτώβριο), οι υπηρεσίες (1,3% σε σχέση με 1,5% τον Οκτώβριο), και τέλος, ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών (0,4% σταθερό σε σχέση με τον Οκτώβριο).