Στο 1,5% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2017, σε σχέση με 0,3% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. Ένα χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -0,1%.

Συνολικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιανουάριο ήταν 1,8% από 1,1% τον Δεκέμβριο και 0,3% ένα χρόνο πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,7% τον Ιανουάριο σε σχέση με 1,2% τον Δεκέμβριο και 0,3% ένα χρόνο πριν.

Τον Ιανουάριο του 2017, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (0,2%), στη Ρουμανία (0,3%) και στη Βουλγαρία (0,4%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (3,1%), στη Λετονία και στην Ισπανία (και οι δύο 2,9%) και στην Εσθονία (2,8%). Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δύο κράτη-μέλη και αυξήθηκε σε είκοσι έξι.