array(30) {
 ["_edit_lock"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(12) "1549374275:4"
 }
 ["_edit_last"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(1) "4"
 }
 ["_aioseop_opengraph_settings"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(734) "a:14:{s:32:"aioseop_opengraph_settings_title";s:0:"";s:31:"aioseop_opengraph_settings_desc";s:0:"";s:36:"aioseop_opengraph_settings_customimg";s:0:"";s:37:"aioseop_opengraph_settings_imagewidth";s:0:"";s:38:"aioseop_opengraph_settings_imageheight";s:0:"";s:32:"aioseop_opengraph_settings_video";s:0:"";s:37:"aioseop_opengraph_settings_videowidth";s:0:"";s:38:"aioseop_opengraph_settings_videoheight";s:0:"";s:35:"aioseop_opengraph_settings_category";s:7:"article";s:34:"aioseop_opengraph_settings_section";s:0:"";s:30:"aioseop_opengraph_settings_tag";s:0:"";s:34:"aioseop_opengraph_settings_setcard";s:7:"summary";s:44:"aioseop_opengraph_settings_customimg_twitter";s:0:"";s:44:"aioseop_opengraph_settings_customimg_checker";s:1:"0";}"
 }
 ["date_modified"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(10) "1549381380"
 }
 ["_date_modified"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_58a707aac5c0b"
 }
 ["priority"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(1) "0"
 }
 ["_priority"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_5901c2c7b8d5b"
 }
 ["news_keywords"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(0) ""
 }
 ["_news_keywords"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_58e7c77583c33"
 }
 ["add_post_in_slide"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(2) "no"
 }
 ["_add_post_in_slide"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_589c2449c27b0"
 }
 ["protinomeno_arthro"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(4) "null"
 }
 ["_protinomeno_arthro"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_58a2be30f14ad"
 }
 ["timeless"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(1) "0"
 }
 ["_timeless"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_5898421e99c6f"
 }
 ["guid"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(0) ""
 }
 ["_guid"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_5898423199c70"
 }
 ["block_name"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(0) ""
 }
 ["_block_name"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_5898423999c71"
 }
 ["page"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(0) ""
 }
 ["_page"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_5898424199c72"
 }
 ["group"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(0) ""
 }
 ["_group"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_5898424999c73"
 }
 ["source"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(0) ""
 }
 ["_source"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(19) "field_5898425399c74"
 }
 ["ampforwp_custom_content_editor"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(7504) "

Στην τελική ευθεία µπαίνει η διαµόρφωση του νέου θεσµικού πλαισίου που αφορά την αντιµετώπιση των «κόκκινων» δανείων και το οποίο θα αντικαταστήσει τον νόµο Κατσέλη.

{ad} Μέχρι την ερχόµενη Παρασκευή -και αφού έχει προηγηθεί τις επόµενες ηµέρες η τελική πρόταση των τραπεζών- η κυβέρνηση αναµένεται να στείλει το σχέδιό της στους θεσµούς, ώστε µέχρι τα µέσα του µήνα να πάρει τη µορφή νόµου, να ψηφιστεί στα τέλη Φεβρουαρίου και κατόπιν να παρουσιαστεί στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου. Σύµφωνα µε κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα, το νέο σχήµα θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου µέσω επιδότησης. Κατά µέσο όρο θα αφορά το 1/3 του ποσού, ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις θα είναι µικρότερη και σε άλλες µεγαλύτερη. Τα κριτήρια ένταξης θα είναι εισοδηµατικά και περιουσιακά, ενώ επιπλέον κριτήρια επιδότησης θα αποτελούν το υπολειπόµενο δάνειο και η πραγµατική εµπορική αξία του ακινήτου. Παράλληλα, η ίδια πηγή αναφέρει στο ΕΘΝΟΣ, ότι οι αιτήσεις θα γίνονται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Σε πρώτο στάδιο οι λύσεις/ προτάσεις θα δίνονται υποχρεωτικά από τις τράπεζες, ωστόσο µε την τεχνική βελτίωση της πλατφόρµας θα βγαίνει η λύση από την πλατφόρµα. Δικαίωµα προσφυγής Εάν ο δανειολήπτης δεν συµφωνήσει µε τη λύση, θα έχει το δικαίωµα προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη, ενώ σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που σήµερα υπάγονται στον νόµο Κατσέλη, αυτοί θα µπορούν να µπουν στο νέο σχήµα, αλλά εθελοντικά και µε παραίτηση των ένδικων µέσων που έχουν ασκήσει. Σύµφωνα µε το κυβερνητικό σχέδιο, οι τράπεζες θα µπορούν να προσφέρουν «κούρεµα» του δανείου υπό προϋποθέσεις, µε κύριο στοιχείο το υπολειπόµενο δάνειο προς την αξία του ακινήτου. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα επιµήκυνσης του δανείου, που θα εξαρτάται κυρίως από την ηλικία του δανειολήπτη. Στόχος πάντως της κυβέρνησης είναι να καθοριστεί το ύψος της εµπορικής αξίας που θα προστατεύεται γύρω στα 150.000 ευρώ. Γενικότερα οι τράπεζες, σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, σχετικά µε την εξυπηρέτηση καθυστερούµενων στεγαστικών δανείων αναµένεται ότι θα προτείνουν ένα προϊόν το οποίο θα περιλαµβάνει: επιµήκυνση του δανείου έως και 25 χρόνια επιτόκιο 4% και «κούρεµα» εφόσον η εµπορική αξία του ακινήτου είναι χαµηλότερη από την αξία που συνήφθη το δάνειο. Για παράδειγµα, αν κάποιος πήρε 100% δάνειο για την αγορά ενός σπιτιού αξίας 100.000 ευρώ και η εµπορική του αξία σήµερα είναι 70.000 ευρώ, τότε η ρύθµιση θα γίνει για το ποσό που υπολείπεται µέχρι τα 70.000 ευρώ, «κουρεύοντας» δηλαδή δάνειο 30.000 ευρώ. Πάντως αυτό το ζήτηµα αποτελεί θέµα δύσκολης διαπραγµάτευσης, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να προκρίνουν λύσεις επιµήκυνσης του υπόλοιπου ποσού του δανείου, παρά «κουρέµατος». Από την πλευρά του κράτους, θα υπάρχει επιδότηση της µηνιαίας δόσης του δανείου, µόνο όµως για τα ευάλωτα οικονοµικά νοικοκυριά, σε ποσοστό που θα φτάνει γύρω στο 1/3 του ποσού (και µέχρι 50-70 ευρώ το ανώτερο). Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι θα επιδοτούνται µόνον οι οφειλέτες οι οποίοι εµπίπτουν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι οποίες ξεκινούν από τα 8.184 ευρώ ετήσιο εισόδηµα για ένα άτοµο και φτάνουν µέχρι τα 24.000 ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να επιδοτηθεί κανείς στρατηγικός κακοπληρωτής. Για τον λόγο αυτό θα τεθούν αυστηρά κριτήρια. Θα πρέπει, δηλαδή, η φορολογική δήλωση αλλά και η περιουσιακή κατάσταση του κάθε οφειλέτη να πιστοποιούν ότι πραγµατικά ανήκει στην κατηγορία των οικονοµικά αδύναµων. Πρέπει ακόµη να δηλώσει τα µηνιαία έξοδά του µε βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης (δηλαδή έξοδα διατροφής, στέγασης, µόρφωσης, ένδυσης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, θέρµανσης, µεταφοράς και επικοινωνίας). Τέλος, θα πρέπει να αποδείξει ότι το δάνειο που έχει πάρει είναι συνδεδεµένο αποκλειστικά µε την αγορά πρώτης κατοικίας. Εφόσον ξεπεραστούν τα βασικά ζητήµατα του πλαισίου, θα ξεκινήσει να «χτίζεται» η ηλεκτρονική πλατφόρµα του Εξωδικαστικού, προσθέτοντας ουσιαστικά στον υφιστάµενο µηχανισµό όσους έχουν µπει στον νόµο Κατσέλη, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα (µισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους)." } ["ampforwp_custom_content_editor_checkbox"]=> array(1) { [0]=> string(3) "yes" } ["ampforwp-amp-on-off"]=> array(1) { [0]=> string(7) "default" } ["_post_views"]=> array(1) { [0]=> string(3) "644" } ["_wtpsw_views"]=> array(1) { [0]=> string(2) "13" } }

Στην τελική ευθεία µπαίνει η διαµόρφωση του νέου θεσµικού πλαισίου που αφορά την αντιµετώπιση των «κόκκινων» δανείων και το οποίο θα αντικαταστήσει τον νόµο Κατσέλη.

Μέχρι την ερχόµενη Παρασκευή -και αφού έχει προηγηθεί τις επόµενες ηµέρες η τελική πρόταση των τραπεζών- η κυβέρνηση αναµένεται να στείλει το σχέδιό της στους θεσµούς, ώστε µέχρι τα µέσα του µήνα να πάρει τη µορφή νόµου, να ψηφιστεί στα τέλη Φεβρουαρίου και κατόπιν να παρουσιαστεί στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου.

Σύµφωνα µε κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα, το νέο σχήµα θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου µέσω επιδότησης. Κατά µέσο όρο θα αφορά το 1/3 του ποσού, ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις θα είναι µικρότερη και σε άλλες µεγαλύτερη.

Τα κριτήρια ένταξης θα είναι εισοδηµατικά και περιουσιακά, ενώ επιπλέον κριτήρια επιδότησης θα αποτελούν το υπολειπόµενο δάνειο και η πραγµατική εµπορική αξία του ακινήτου.

Παράλληλα, η ίδια πηγή αναφέρει στο ΕΘΝΟΣ, ότι οι αιτήσεις θα γίνονται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Σε πρώτο στάδιο οι λύσεις/ προτάσεις θα δίνονται υποχρεωτικά από τις τράπεζες, ωστόσο µε την τεχνική βελτίωση της πλατφόρµας θα βγαίνει η λύση από την πλατφόρµα.

Δικαίωµα προσφυγής

Εάν ο δανειολήπτης δεν συµφωνήσει µε τη λύση, θα έχει το δικαίωµα προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη, ενώ σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που σήµερα υπάγονται στον νόµο Κατσέλη, αυτοί θα µπορούν να µπουν στο νέο σχήµα, αλλά εθελοντικά και µε παραίτηση των ένδικων µέσων που έχουν ασκήσει.

Σύµφωνα µε το κυβερνητικό σχέδιο, οι τράπεζες θα µπορούν να προσφέρουν «κούρεµα» του δανείου υπό προϋποθέσεις, µε κύριο στοιχείο το υπολειπόµενο δάνειο προς την αξία του ακινήτου.

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα επιµήκυνσης του δανείου, που θα εξαρτάται κυρίως από την ηλικία του δανειολήπτη.

Στόχος πάντως της κυβέρνησης είναι να καθοριστεί το ύψος της εµπορικής αξίας που θα προστατεύεται γύρω στα 150.000 ευρώ.

Γενικότερα οι τράπεζες, σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, σχετικά µε την εξυπηρέτηση καθυστερούµενων στεγαστικών δανείων αναµένεται ότι θα προτείνουν ένα προϊόν το οποίο θα περιλαµβάνει:

επιµήκυνση του δανείου έως και 25 χρόνια
επιτόκιο 4% και
«κούρεµα» εφόσον η εµπορική αξία του ακινήτου είναι χαµηλότερη από την αξία που συνήφθη το δάνειο.

Για παράδειγµα, αν κάποιος πήρε 100% δάνειο για την αγορά ενός σπιτιού αξίας 100.000 ευρώ και η εµπορική του αξία σήµερα είναι 70.000 ευρώ, τότε η ρύθµιση θα γίνει για το ποσό που υπολείπεται µέχρι τα 70.000 ευρώ, «κουρεύοντας» δηλαδή δάνειο 30.000 ευρώ.

Πάντως αυτό το ζήτηµα αποτελεί θέµα δύσκολης διαπραγµάτευσης, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να προκρίνουν λύσεις επιµήκυνσης του υπόλοιπου ποσού του δανείου, παρά «κουρέµατος».

Από την πλευρά του κράτους, θα υπάρχει επιδότηση της µηνιαίας δόσης του δανείου, µόνο όµως για τα ευάλωτα οικονοµικά νοικοκυριά, σε ποσοστό που θα φτάνει γύρω στο 1/3 του ποσού (και µέχρι 50-70 ευρώ το ανώτερο).

Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι θα επιδοτούνται µόνον οι οφειλέτες οι οποίοι εµπίπτουν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι οποίες ξεκινούν από τα 8.184 ευρώ ετήσιο εισόδηµα για ένα άτοµο και φτάνουν µέχρι τα 24.000 ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να επιδοτηθεί κανείς στρατηγικός κακοπληρωτής.

Για τον λόγο αυτό θα τεθούν αυστηρά κριτήρια. Θα πρέπει, δηλαδή, η φορολογική δήλωση αλλά και η περιουσιακή κατάσταση του κάθε οφειλέτη να πιστοποιούν ότι πραγµατικά ανήκει στην κατηγορία των οικονοµικά αδύναµων. Πρέπει ακόµη να δηλώσει τα µηνιαία έξοδά του µε βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης (δηλαδή έξοδα διατροφής, στέγασης, µόρφωσης, ένδυσης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, θέρµανσης, µεταφοράς και επικοινωνίας).

Τέλος, θα πρέπει να αποδείξει ότι το δάνειο που έχει πάρει είναι συνδεδεµένο αποκλειστικά µε την αγορά πρώτης κατοικίας.

Εφόσον ξεπεραστούν τα βασικά ζητήµατα του πλαισίου, θα ξεκινήσει να «χτίζεται» η ηλεκτρονική πλατφόρµα του Εξωδικαστικού, προσθέτοντας ουσιαστικά στον υφιστάµενο µηχανισµό όσους έχουν µπει στον νόµο Κατσέλη, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα (µισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους).