Ένα χρήσιμο εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων με εντοπισμό σημείων αναφοράς  για τον υπολογισμό οδηγικών αποστάσεων . Το εν λόγω διαδραστικό εργαλείο βρίσκεται στην διεύθυνση : .

Χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α:

Ως χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. ορίζονται οι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας παράλληλα πιστοποιητικό της διανυόμενης απόστασης. Μέσω της υπάρχει η δυνατότητα για την έκδοση έντυπου /ψηφιακού εγγράφου Υπολογισμού χιλιομετρικής Απόστασης: Ως έντυπο/ψηφιακό έγγραφο της διανυόμενης απόστασης νοείται το εξαγόμενο από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α. αρχείο σε εκτυπωμένη ή ψηφιακή μορφή επί του οποίου αναγράφονται τα δεδομένα υπολογισμού και η διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση βάση των εισαγόμενων από το χρήστη στοιχείων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ