: Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το θα το λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγής, αναμένεται να καταβληθεί στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παραμονές του Πάσχα.

Πιο αναλυτικά, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας από τον Πρωθυπουργό και η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί στη Βουλή εντός των προσεχών ημερών. Θα κινείται στη λογική του που δόθηκε τα Χριστούγεννα. Θα προβλέπει, δηλαδή, καταβολή επιδόματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ καθώς και «διπλό» Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στους περίπου 250.000 δικαιούχους, με τα σχετικά ποσά να φτάνουν έως και τα 900 ευρώ.

Δικαιούχοι θα είναι συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση των 250 ευρώ είναι το ατομικό εισόδημα των 7.200 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα των 14.400 ευρώ λειτουργεί ως πρόσθετος «κόφτης» στις περιπτώσεις που η οικογένεια αριθμεί δύο συνταξιούχους. Εκτακτη ενίσχυση θα λάβουν και τα φτωχά νοικοκυριά – δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το ποσό που θα πάρουν ως έκτακτη ενίσχυση θα είναι ίσο με αυτό που ήδη λαμβάνουν.

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως εξής:

200 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό).
50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό).

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Ωφελούμενες ομάδες θεωρούνται οι παρακάτω:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό. Ολα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:

1) Φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2) Τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Αστεγοι. Τα άτομα που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων που λειτουργούν στους δήμους, δύνανται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι ως 1.200 ευρώ το εξάμηνο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και φτάνουν ως και 5.400 ευρώ για πολυμελείς οικογένειες.