Διεύρυνση των δικαιούχων για την της παλιάς συσκευής στοχεύει,  το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς για το εν λόγω πρόγραμμα.

Όπως είχε αναφέρει τότε ο υπουργός, για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων προβλεπόταν να διατεθεί ένα κονδύλι της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, με τα κεφάλαια να προέρχονται από το REPower EU.

Στην πορεία ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο η δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιοθερμίας να μπορεί να καλύψει σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το insider, το κονδύλι από το REPower EU έχει πλέον υπερπολλαπλασιαστεί συγκριτικά με το αρχικό budget, αγγίζοντας πλέον τα μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η διεύρυνση των δικαιούχων θα αφορά και τις δύο κατηγορίες ωφελουμένων που θα προβλέπει το πρόγραμμα. Επομένως, θα αυξηθούν τόσο τα νοικοκυριά που θα αξιοποιήσουν την επιδότηση για να εγκαταστήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα για πρώτη φορά, όσο και όσοι αντικαταστήσουν το παλιό μοντέλο που διαθέτουν ήδη.

Εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια

Το πρόγραμμα αναμένεται να «ενεργοποιηθεί» μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, με την έναρξη τότε της υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό.

Όσον αφορά την επιλογή των δικαιούχων, το , δηλαδή την εφαρμογή ενός συνδυασμού εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Οι ωφελούμενοι θα προκύψουν με βάση τη μοριοδότηση που θα συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, από την οποία θα καταρτισθεί και λίστα επιλαχόντων.

Περίπου μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να οριστικοποιηθούν και οι άλλες παράμετροι του προγράμματος, ώστε να προδημοσιευθεί ο Οδηγός και έτσι να δοθεί χρόνος στους καταναλωτές να προετοιμαστούν για την υποβολή της αίτησης. Μία από τις παραμέτρους που θα οριστικοποιηθεί έως τότε είναι το ακριβές ύψος της επιδότησης – το οποίο και πάλι θα είναι κλιμακούμενο, ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης στα νοικοκυριά με το μικρότερο εισόδημα.

Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος

Η ενίσχυση του προϋπολογισμού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η κάλυψη με τη βοήθεια του ήλιου των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών για ζεστό νερό χρήσης μπορεί να συμβάλει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος. Μάλιστα, ειδικοί εκτιμούν ότι μία οικογένεια που θα «αποσύρει» τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, θα «δει» την κατανάλωσή της να μειώνεται κατά 25-30%.

Την ίδια στιγμή, η αντικατάσταση ενός παλιού ηλιακού μπορεί να αυξήσει την περίοδο του χειμώνα που το νοικοκυριό θα συνεχίσει να έχει δωρεάν ζεστό νερό, χάρις στην αυξημένη αποδοτικότητα που έχουν τα ηλιοθερμικά πάνελ τελευταίας γενιάς.

Πέρα από το όφελος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση στη χώρα της ηλιακής ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην εθνική οικονομία. Κι αυτό γιατί περιορίζει τις ανάγκες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της ελαττώνει τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Επίσης, η επέκταση χρήσης των ηλιακών θερμοσιφώνων μπορεί να έχει σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία, με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες κατασκευαστές ηλιακών θερμοσιφώνων, οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά πολύ ποιοτικά προϊόντα.