: Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η τέταρτη διμηνιαία δόση για το για το 2020 στους δικαιούχους.

– Πληρωμές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Η πληρωμή του επιδόματος θα αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2020.

-Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα, που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση.

-Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Ωστόσο αίτηση η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.