Με βάση τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης και χορηγείται για όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ, θα δοθεί το επίδομα για το ρεύμα.

Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία στο σύστημα, προκειμένου να αιτιολογήσουν ότι έχουν υψηλή κατανάλωση. Παράλληλα, έχουν διευκρινισθεί και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και το ύψος της ενίσχυσης που αναλογεί σε κάθε περιοχή.

Η αίτηση θα γίνεται στην πλατφόρμα myθέρμανση και εκεί θα πρέπει, οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να πάρουν την επιδότηση για ηλεκτρικό ρεύμα. Αν κάνουν αυτή την επιλογή, δεν θα μπορούν να πάρουν επίδομα για πετρέλαιο ή για φυσικό αέριο.

Το ερώτημα παραμένει πώς θα τεθούν οι προϋποθέσεις που θα αποδεικνύουν ότι ζεσταίνονται με κλιματιστικό, σόμπα ή άλλο θερμαντικό σώμα. Το πιθανότερο είναι πως θα τεθούν όρια ως προς το ύψος της κατανάλωσης.

Αυτά έχουν ως εξής:

Άγαμοι: Έως 16.000 ευρώ
Έγγαμοι: Έως 24.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ ανά παιδί (πέρσι ήταν 3.000 ευρώ)
Μονογονεϊκές: Έως 24.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ ανά παιδί (πέρσι ήταν 3.000 ευρώ)
Ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, αυτά είναι:
Άγαμοι: Έως 200.000 ευρώ
Έγγαμοι – μονογονεϊκές: Έως 300.000 ευρώ (ήταν 250.000 ευρώ πέρσι)

Η επιδότηση θα ισχύσει από 01 Ιανουαρίου 2024 μέχρι τον Απρίλιο και θα αφορά θέρμανση με:

Κλιματιστικό (air condition)
Ηλεκτρικές σόμπες
Θερμάστρες ή θερμοπομπούς
Αντλίες Θερμότητας
Επίδομα θέρμανσης: Αίτηση και δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ισχύουν και για το πετρέλαιο και για το ρεύμα είναι τα εξής:

ΑΦΜ
Ονοματεπώνυμο
Εξαρτώμενα τέκνα
Ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία
Email
Τηλέφωνο
Αριθμός παροχής ρεύματος
Τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοικίας
ΙΒΑΝ
Είδος επιθυμητού καυσίμου (θα προστεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα)

Τρεις δόσεις, 01 Δεκεμβρίου η πρώτη πληρωμή