– Δικαιούχοι: Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες του χώρου της τέχνης και του πολιτισμού οι νέοι δικαιούχοι για το 800 ευρώ.

– Ποιές είναι οι προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εγγραφεί στο .

Εφόσον δεν έχουν λάβει μέχρι τον Μάιο του 2020 αλλά ούτε έχουν λάβει με άλλη ιδιότητα τα 800 ευρώ αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θα μπορέσουν να λάβουν το επίδομα.

Βέβαια, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν για πρώτη φορά το και έτσι δημιουργούνται δικαιούχοι στον χώρο του πολιτισμού δύο ταχυτήτων.