: Τουλάχιστον 500.000 μικρομεσαίοι , αυτοαπασχολούμενοι και , που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού, πρόκειται να λάβουν την και για τον μήνα Μάιο.

Το επίδομα θα ανέρχεται σε 533 ευρώ καθώς θα αφορά μόνο στον τρέχοντα μήνα. Η αποζημίωση θα είναι το μηνιαίο ισοδύναμο του ποσού των 800 ευρώ που ήδη καταβλήθηκε και αφορούσε στην περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως το τέλος Απριλίου.

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet αιτήσεις για την είσπραξη της αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα θέσει εκ νέου σε λειτουργία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση την πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων για την είσπραξη της αποζημίωσης και για τον μήνα Μάιο.

Η προθεσμία υποβολής των για τους θα λήξει στο τέλος Μαΐου.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και για τον μήνα Μάιο θα είναι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν από 1 έως και 20 άτομα προσωπικό. Το επίδομα των 533 ευρώ θα λάβουν όμως και επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους και δεν απασχολούν προσωπικό.

Αναμένεται να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση που θα προσδιορίζει τα κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την λήψη της αποζημίωσης και τον μήνα Μάιο από τους πληγέντες οικονομικά μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν έως 20 εργαζομένους.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ