Πώς και ποιοί μπορούν να πάρουν το συγκεκριμένο επίδομα – Προϋποθέσεις και αιτήσεις – O ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης),, δίνει κάθε μήνα

Συγκεκριμένα , το επίδομα απαιτεί την προσκόμμιση έως 19 δικαιολογητικών και ξεκινά η χορήγησή του την 1η του επόμενου μήνα μετά από αυτόν της υποβολής της αίτησης.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία , μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεν δικαιούνται σύνταξης από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής και πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρ. 93 του ν.4387/2016.

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Πώς η αίτηση

Τύπος αίτησης: Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση
Κατατίθεται από Φυσικά πρόσωπα
Τίτλος: Αίτηση-Δήλωση χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Σημειώσεις: Η αίτηση υποβάλλεται απο τον αιτούντα στο οικείο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που διαμένει και αποστέλλεται στην υπηρεσία ταχυδρομικά.

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Μέχρι πόσο ετήσιο εισόδημα

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή,
στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα

Δείτε άλλες πληροφορίες για το επίδομα, πατώντας .