: Συνεχίζονται τα μηδενικά ενοίκια για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ανοίξει ακόμα, αλλά και το λιανεμπόριο που άνοιξε εντός του Απριλίου.

Αποζημιώσεις για ενοίκια Απριλίου

Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το μέτρο δεν εφαρμόζεται αυτόν τον μήνα για τις πληττόμενες οι οποίες τους τελευταίους μήνες πλήρωναν ενοίκιο το οποίο ήταν «κουρεμένο» κατά 40%.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021, για την εφαρμογή όσων ορίζονται στην απόφαση λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ. δηλαδή έως 25 Μαίου. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως 25/5.

Για τον Ιούνιο είναι πιθανό να μην καταβάλουν ενοίκιο τα, οι παιδότοποι και η . Δεν αποκλείεται πάντως η κυβέρνηση να επαναφέρει το μέτρο της προαιρετικής μείωσης ενοικίων κατά τουλάχιστον 30%. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποφάσεις θα ληφθούν μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Βέβαια, το μέτρο προβλέπει την αποζημίωση των ιδιοκτητών από το κράτος σε ποσοστό 12% επί του αρχικού μισθώματος. Σημειώνεται ότι η συμφωνία τίθεται σε ισχύ με την υποχρέωση των ενοικιαστών να καταβάλουν εντός των προθεσμιών το μηνιαίο μίσθωμα. Διαφορετικά, η συμφωνία ανατρέπεται.

Παράλληλα, στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα δουν την Πέμπτη, εκτός απροόπτου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων τις αποζημιώσεις για τα του Απριλίου που φτάνουν έως το 80% των μισθωμάτων που δεν έχουν εισπραχθεί.  Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνει προκαταβολικά με βάση τις δηλώσεις του Μαρτίου οι οποίες έπρεπε να υποβληθούν έως τις 14 Μαΐου 2021.

Στη συνέχεια, στις αρχές Ιουνίου, και αφού θα έχουν αποζημιωθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων, θα κληθούν να υποβάλουν στην τις δηλώσεις για τα μειωμένα ενοίκια του Απριλίου. Η ΑΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι όσοι υποβάλουν ψευδείς δηλώσεις όχι μόνο δεν θα λάβουν αποζημιώσεις, αλλά θα τους επιβληθούν και πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι αποζημιώσεις θα προκαταβληθούν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο.

Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Μάρτιο.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εισπράξει καθόλου για τον Απρίλιο θα αποζημιωθούν από το κράτος για το 80% του αρχικού ενοικίου. Οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ακίνητα θα αποζημιωθούν στο 60% του ενοικίου που έχουν χάσει ενώ στην περίπτωση που το ενοίκιο έχει υποχρεωτικά «κουρευτεί» κατά 40% οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί.