Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει ο Ελληνας φορολογούμενος

Μήνας πληρωμών ο Σεπτέμβριος, με τις φορολογικές υποχρεώσεις να κυριαρχούν στον προγραμματισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καταβληθεί η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ο .

Ακόμη, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τρέξουν να προλάβουν την προθεσμία για την υπαγωγή στη των , ενώ θα πρέπει να προχωρήσουν και στην αίτηση για το .

Εξάλλου, υπάρχουν νέα δεδομένα για τις 120 δόσεις που αφορούν σε χρέη στην Εφορία, ενώ δίνονται συμβουλές για το ποιοι πρέπει να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.