Μέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της χώρας να τη δεύτερη δόση του για το 2018.

Τα εκκαθαριστικά 2018 έπρεπε να εξοφληθούν είτε εφάπαξ (έως τις 28/09/2018) είτε σε 5 μηνιαίες δόσεις:

– Η 1η δόση έπρεπε να πληρωθεί έως τις 28-09-2018

– Η 2η δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31-10-2018

– Η 3η δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 30-11-2018

– Η 4η δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31-12-2018

– Η 5η δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31-01-2019

Τα νέα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων αναρτήθηκαν την Τετάρτη, 29 Αυγούστου στους προσωπικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων στο