Προς τα πάνω αναθεωρεί τις εκτιμήσεις που είχε κάνει τον Απρίλιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), βγάζοντας μεγαλύτερο έλλειμμα για το 2015, καθώς και υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ για το ίδιο έτος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 177,4% του ΑΕΠ από 176,9% που είχε εκτιμηθεί τον Απρίλιο.

Αντίστοιχα, το πρωτογενές έλλειμμα του 2015 ως ποσοστό του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε στο -7,5% από -7,2% που ήταν η εκτίμηση του Απριλίου.

Οι αναθεωρήσεις στο έλλειμμα των ετών 2013 και 2015 καθώς και οι αναθεωρήσεις του χρέους για την τριετία 2013-2015 οφείλονται σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές αλλά και στην ταξινόμηση ειδικών συναλλαγών καθώς και στην επίδραση της αναθεώρησης του ΑΕΠ, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το συγκεκριμένο έλλειμμα δεν αφορά στο πρωτογενές ισοζύγιο που θα παρουσιάσει η χώρα στους θεσμούς βάσει του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς στο δεύτερο αντιμετωπίζονται διαφορετικά μια σειρά από δαπάνες και έσοδα (έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έσοδα από τις επιστροφές κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν στη Eurostat:

– Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ήταν 13,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015 (7,5% του ΑΕΠ), από 6,4 δισ. ευρώ ή 3,6% του ΑΕΠ στο τέλος του 2014.

Στην 1η κοινοποίηση των στοιχείων (Απρίλιος 2016) το έλλειμμα είχε υπολογιστεί σε 7,2% του ΑΕΠ.

– Το δημόσιο χρέος ανήλθε το 2015 σε 311,7 δισ. ευρώ ή 177,4% του ΑΕΠ, από 319,7 δισ. ευρώ (179,7% του ΑΕΠ) το 2014.

Στην 1η κοινοποίηση των στοιχείων, το δημόσιο χρέος είχε εκτιμηθεί σε 176,9% του ΑΕΠ.

– Το ΑΕΠ βαίνει μειούμενο από το 2012, όταν ήταν 191,2 δισ. ευρώ.

Έπεσε στα 180,6 δισ. ευρώ το 2013, στα 177,9 δισ. ευρώ το 2014 και στα 175,7 δισ. ευρώ το 2015.

– Το 2015 υπήρξε αρνητική επίπτωση στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά 7,17 δισ. ευρώ από την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.