Ο υπουργός επικρατείας,  παρουσίασε το διυπουργικό Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά» και όλες τις αλλαγές που έρχονται.

 Πού εστιάζονται οι δράσεις

Σύμφωνα με την Ημερησία πρόκειται για έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένα θεσμικά, επιχειρησιακά και χρονικά ορόσημα, καθώς και τον προϋπολογισμό του. Οι δράσεις του προβλέπονται τόσο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όσο και στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής. Στο «Ελλάδα Μπροστά» οι δράσεις εστιάζονται στον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρόβλεψη για μείωση του επενδυτικού κενού, πάταξη της φοροδιαφυγής και εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών.

Η αύξηση της εξωστρέφειας συνεπικουρείται, αφενός από τη δράση στο διεθνές στερέωμα, αφετέρου από τη βελτίωση δομών και λειτουργιών. Αυτονόητα σημαντική θέση καταλαμβάνει η ορθή και συνεπής διαχείριση των πόρων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η προσέλκυση επενδύσεων και η σύνδεση της έρευνας με την τεχνολογία παραμένουν ως προτεραιότητες, καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών για την αξιοποίηση και των δημόσιων πόρων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Καλύτερα Σώματα Ασφαλείας – Στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας – Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας
Στον τομέα της ασφάλειας, οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται προς τον εκσυγχρονισμό των Σωμάτων Ασφαλείας σε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο, με ξεχωριστή θέση για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών. Αναπτυξιακό βήμα της εξωτερικής ασφάλειας αποτελεί η στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η ήδη προγραμματισμένη ευρεία ανασυγκρότηση της Πολιτικής Προστασίας που διαχωρίζεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και γίνεται ξεχωριστό υπουργείο, αποκτά υψηλή προτεραιότητα μετά και τις καταστροφές του 2021, στην κατεύθυνση της διάσωσης της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ εξετάζονται τρόποι εκπαίδευσης των πολιτών για την αποφυγή κινδύνων και τον ασφαλή εθελοντισμό.

Αλλαγές στην και την Εργασία

Σκοπός των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της Παιδείας είναι η ποιοτική και σύγχρονη  εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δρώντες του συστήματος, από τον μαθητή έως το εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να αποκτήσουν αξιόπιστες προοπτικές, με έμφαση στην αποτελεσματική σταδιακή μετάβαση των σπουδαστών στην αγορά εργασίας. Καμία ευκαιρία δεν χάνεται, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής θητείας των ανδρών που θα παρέχονται ευκαιρίες κατάρτισης στους στρατευμένους για την απόκτηση επαγγελματικών εφοδίων.

Από την άλλη μεριά, στον εργασιακό χώρο γίνεται στροφή προς καλύτερες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, φιλικότερο πλαίσιο για τη γυναικεία και διάγνωση των αναγκών της οικονομίας. Εμβληματική μεταρρύθμιση για την κυβέρνηση αποτελεί η θέσπιση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με διασφάλιση μη αρνητικής απόδοσης για τους νέους ασφαλισμένους. Επιπρόσθετα, προωθούνται πολιτικές ισότιμης μεταχείρισης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Ένα νέο πλέγμα πολιτικών πρόνοιας αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και την αυτονομία των ωφελούμενων.

Τι αλλάζει στην και το Περιβάλλον

Στον τομέα της Υγείας η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρία και την αναβάθμιση που έγιναν με τρόπο επείγοντα, λόγω του κορονοϊού. Έχοντας φρέσκια πολιτική ηγεσία στο υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση δίνει βάρος στην πρόληψη και στην ψυχική υγεία, μέσω ειδικών εθνικών προγραμμάτων για όλους τους πολίτες, στην πρωτοβάθμια υγεία που θα διευρυνθεί και την δευτεροβάθμια που θα εκσυγχρονιστεί. Σημαντικό οριζόντιο ρόλο θα έχει η εκτενής ψηφιοποίηση που θα δημιουργήσει πλαίσιο καλύτερων υπηρεσιών και περιστολής της σπατάλης.

Σύμφωνα με τις δημόσιες διακηρύξεις του πρωθυπουργού, περιβαλλοντική και ενεργειακή αειφορία και οικονομική ανάπτυξη αποτελούν οδηγό για τις πολιτικές περιβάλλοντος, που αλλάζουν το πλαίσιο διαχείρισης δασών, προετοιμάζουν την αστική αναζωογόνηση και εκσυγχρονίζουν τις χρήσεις γης. Πολύ σημαντική προτεραιότητα παραμένει η στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας με ενίσχυση των πιο αδύναμων νοικοκυριών.

Δομικές μεταβολές παντού

Η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα κυριαρχεί στις αλλαγές στη Δικαιοσύνη και τον Δημόσιο Τομέα. Η πρώτη ακολουθεί γοργά την ολιστική μεταρρυθμιστική της πορεία, που βελτιώνει από τις υποδομές και τις λειτουργίες μέχρι τις υπηρεσίες της. Κλειδί της αποτελεσματικότητας είναι η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού με καταρτίσεις και εκπαίδευση, που αναμένεται να βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα των αποφάσεων.  Παρόμοια στόχευση εδραιώνεται συνολικά για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, επενδύοντας σε μεταρρυθμίσεις για την αρτιότερη στελέχωσή του και την ακεραιότητα σε κάθε έκφανση της διοικητικής δράσης.

Αντίθετα, στους τομείς της μετανάστευσης και της ψηφιοποίησης το βάρος δίνεται στις τεχνικές βελτιώσεις. Στο πεδίο της μετανάστευσης, νέα τεχνική υποδομή και λειτουργίες θα συμβάλουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας, στην ασφάλεια όλων και στην σταδιακή εργασιακή ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, οι υποδομές ψηφιακών δικτύων αναβαθμίζονται ως κρίσιμες για την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας σε βάθος δεκαετίας, με στόχο και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Βελτιώσεις σε Υποδομές –

Στις υποδομές, μετά την αναβάθμιση σε υφυπουργό του αρμόδιου γενικού γραμματέα Γ. Καραγιάννη, δέσμη μεταρρυθμίσεων και έργων αναμορφώνουν το εθνικό συγκοινωνιακό δίκτυο για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ενδυνάμωση της οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος και εδώ αποτελεί σημείο αναφοράς με την παράλληλη εισαγωγή κουλτούρας και προδιαγραφών ασφαλούς οδήγησης.

Η τόνωση της αναπτυξιακής προοπτικής και ο εξορθολογισμός των ελληνικών λιμένων είναι μία διάσταση της μεταρρύθμισης για τη ναυτιλία, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και τμήμα του πρώτου  ολοκληρωμένου σχεδίου νησιωτικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου.

Τι προβλέπει το σχέδιο για την Υπαιθρο και τον

Στην ελληνική περιφέρεια αναδιαρθρώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας. Παράλληλα με τη νέα ΚΑΠ επιδιώκεται η σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων έως το 2026, για να μπει τέλος στις ανισότητες και στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Τέλος, στον τομέα του τουρισμού, οι μεταρρυθμίσεις αφορούν στη διαχείριση και προβολή σημαντικών προορισμών, αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με επενδυτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Κλειδί επιτυχίας και εδώ θα αποτελέσει η επένδυση σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι του Σχεδίου «Ελλάδα Μπροστά» έγιναν ή γίνονται νομοσχέδια που θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης από το Κοινοβούλιο.