Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους για εκπαιδευτικούς. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, μεταξύ άλλων και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και αλλοδαποί).

Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου γίνεται από τα κατά τόπους Αρχαιολογικά μουσεία ή τις Εφορείες αρχαιοτήτων με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου Φίλιππου Ευαγγέλου τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι τα εξής:

Για έκδοση Δελτίου για 1η φορά:

1) Δύο φωτογραφίες

2) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

3) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων

Για επανέκδοση Δελτίου:

1) Μία φωτογραφία

2) Η παλιά κάρτα ελεύθερης εισόδου

3) Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει: α) το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, β) ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, γ) το σχολείο που υπηρετεί και δ) αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

4) Αίτηση στα κατά τόπους αρχαιολογικά μουσεία ή τις εφορείες αρχαιοτήτων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ