Πρόταση για να μην ανασταλεί η λειτουργία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού () το νέο σχολικό υποβάλλεται από μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που υπηρετούσαν τον θεσμό του ΣΕΠ στα ΚΕΣΥ (νυν ΚΕΔΑΣΥ) μέσω ανοιχτής επιστολής στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως.

Η επιστολή

Στην επιστολή αναγνωρίζεται το ενδιαφέρον του ΥΠΑΙΘ για την προαγωγή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με την επέκταση του και στις δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης, Α/θμια και Β/θμια, καθώς και την αποκέντρωσή του με τη δημιουργία των ΓΡΑΣΥΠ, δομών που θα βρίσκονται σε σχολικές μονάδες όπως προβλέπεται στο νέο νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α ́/3-8-2021).

Παράλληλα όμως, εκφράζεται και η αγωνία για το κενό που θα υπάρξει στην παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση μέχρι την ίδρυση και στελέχωση των ΓΡΑΣΥ αναφορικά με την υποστήριξη των μαθητών/τριών και γονέων σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στο εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα. Ειδικότερα δε για τη Γ’ Λυκείου, νέα δεδομένα έρχονται να προστεθούν στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) όπως οι συντελεστές βαρύτητας ανά σχολή ή τμήμα, οι προκαταρκτικές δοκιμασίες για τις στρατιωτικές σχολές οι οποίες δρομολογούνται στις αρχές του σχολικού έτους σε συνδυασμό με την αίτηση –δήλωση που
κατατίθεται πλέον το Νοέμβριο κ.λ.π.

Ο νέος νόμος δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο για τους Υπευθύνους/Εξειδικευμένους στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό όπως προβλέπει για τους Υπευθύνους άλλων εκπαιδευτικών δράσεων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά θέματα κ.α.).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 43 του Ν. 4823/2021, ο θεσμός του ΣΕΠ φαίνεται ότι θα επαναλειτουργήσει πολύ αργότερα ενώ οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία και εξειδίκευση στο ΣΕΠ θα παρέχουν διδακτικό έργο στην τάξη και όχι υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Αυτό αδικεί το θεσμό του ΣΕΠ αφού στην ουσία είναι μια πολύμηνη αναστολή του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται, ως δίκαιο και ωφέλιμο για το εκπαιδευτικό έργο, μετά την τοποθέτηση των Υπευθύνων ΣυΕΠ σύμφωνα με το 99258/E2/10-8-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ,

το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε ετήσια απόσπαση στην αρμόδια Δ.Δ.Ε., των Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα πρώην ΚΕΣΥ (όσων εξ αυτών το επιθυμούν) για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Προκειμένου δε να μην δημιουργηθεί αναστάτωση, να συνεχιστεί για τη νέα χρονιά η χρήση των ίδιων χώρων στους οποίους μέχρι τώρα λειτουργούσε το κάθε ΚΕΣΥ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ