:  Το νέο της «άυλης» παρουσιάστηκε σε τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία έλαβαν μέρος ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, η Ελπίδα Φωτιάδη, προϊστάμενη ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, και η γιατρός Γιώτα Λυμπεροπούλου.

Η γίνεται με τη χρήση των κωδικών του και αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες: Άυλη Συνταγογράφηση, Ηλεκτρονικά Ραντεβού, Οικογενειακός Ιατρός. Απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν τον θυμάται, μπορεί να τον αναζητήσει, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να λαμβάνετε με ηλεκτρονικό τρόπο τις φαρμάκων που εκδίδονται από τους ιατρούς για εσάς (άυλη συνταγογράφηση).

Πριν ξεκινήσετε

Για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης , θα χρειαστείτε:

Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet ή κωδικούς ΑΗΦΥ, για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας
Τον αριθμό ΑΜΚΑ σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας κάτω των 18 ετών
Το κινητό σας τηλέφωνο ή/ και πρόσβαση στο email σας, όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης:

Σύντομη Περιγραφή της Υπηρεσίας Ehealth.gov.gr

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παρέχει τη δυνατότητα της Άυλης Συνταγογράφησης φαρμάκων από τον ιατρό.

Εφόσον επιλέξετε την άυλη συνταγογράφηση,θα λαμβάνετε τα στοιχεία της συνταγής που σας συνταγογράφησεο ιατρός,μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο(sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)που θα δηλώσετε και όχι σε μορφή φυσικού εντύπου (τυπωμένης συνταγής).

Όταν θα επισκεφθείτε τον φαρμακοποιό για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, δε θα απαιτείται να προσκομίσετε το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του.•Ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει για ναεκτελέσειτη συνταγή σας με τον αριθμό της(barcodeσυνταγής), τον οποίο θα τον γνωρίζετε,καθώς θα τον έχετε λάβειμε μήνυμαστο κινητό τηλέφωνο (sms)ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)που θα έχετε δηλώσει.

•Στην περίπτωση απώλειας τουsmsή/και του email που έχετε λάβει μετον αριθμό της συνταγής (barcodeσυνταγής),ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει τη συνταγή σας με βάση τον ΑΜΚΑ σας.

Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο emailσας, όπου θα σας αποσταλεί κωδικός επιβεβαίωσης,τον οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στον φαρμακοποιό.

•Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ότανεκτελεστεί η συνταγή από τονφαρμακοποιό,θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.Πριν ξεκινήσετεΓια την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης, θα χρειαστείτε:

•Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας

•Τον αριθμό ΑΜΚΑ σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας κάτω των 18 ετών

•Το κινητό σας τηλέφωνο ή/ και πρόσβαση στο emailσας, όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριντην ενεργοποίηση

Συνδέεστε στηδιαδικτυακήπύλη του ελληνικού κράτους όπου φιλοξενούνται οι ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου www.gov.grΣτησυνέχεια,επιλέγετε την Κατηγορία Υπηρεσιών «Υγεία και Πρόνοια»,καιακολουθώνταςμε τη σειρά τα εξής βήματα:

Αναλυτικά όλες οι οδηγίες (με κωδικούς TaxisNet)

Είσοδος με κωδικούς Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) Ehealth.gov.gr

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παρέχει τη δυνατότητα της Άυλης Συνταγογράφησης φαρμάκων από τον ιατρό.Εφόσον επιλέξετε την άυλη συνταγογράφηση,θα λαμβάνετε τα στοιχεία της συνταγής που σας συνταγογράφησεο ιατρός,μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο(sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)που θα δηλώσετε και όχι σε μορφή φυσικού εντύπου (τυπωμένης συνταγής).

Όταν θα επισκεφθείτε τον φαρμακοποιό για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, δε θα απαιτείται να προσκομίσετε το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του.

•Ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει για να εκτελέσειτη συνταγή σας με τον αριθμό της(barcodeσυνταγής), τον οποίο θα τον γνωρίζετε,καθώς θα τον έχετε λάβειμε μήνυμαστο κινητό τηλέφωνο (sms)ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)που θα έχετε δηλώσει.

•Στην περίπτωση απώλειας τουsmsή/και του email που έχετε λάβει μετον αριθμό της συνταγής (barcodeσυνταγής),ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει τη συνταγή σας με βάση τον ΑΜΚΑ σας. Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο emailσας, όπου θα σας αποσταλεί κωδικός επιβεβαίωσης,τον οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στον φαρμακοποιό.

•Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, ότανεκτελεστεί η συνταγή από τονφαρμακοποιό,θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Πριν ξεκινήσετε

Για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης,θα χρειαστείτε:

•Τους κωδικούς πρόσβασης στον ΑΗΦΥ (τους παραλαμβάνετε από τον οικογενειακό σας ιατρό),για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας•Τον αριθμό ΑΜΚΑ σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας κάτω των 18 ετών

•Το κινητό σας τηλέφωνο ή/ και πρόσβαση στο emailσας, όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση Συνδέεστε στηδιαδικτυακήπύλη του ελληνικού κράτους όπου φιλοξενούνται οι ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου

Στη συνέχεια, επιλέγετε την Κατηγορία Υπηρεσιών «Υγεία και Πρόνοια»,καιακολουθώντας με τη σειρά τα εξής βήματα:

Φάκελος υγείας > Άυλη συνταγογράφηση > Είσοδος στην Υπηρεσία

Αναλυτικά όλες οι οδηγίες

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ