Υπενθυμίζουμε ότι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις για το πρόγραμμα τις αυτές δεν έγιναν δεκτές, έχουν την δυνατότητα μέχρι και σήμερα 28 Ιουλίου στις 18:00 να κάνουν ένσταση.

Τονίζεται σε αυτό το σημείο πως,  η λίστα με τα προσωρινά αποτελέσματα έχει αναρτηθεί και μετά την λήξη της περιόδου των ενστάσεων, θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα στην ΕΕΤΑΑ,.

Ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις περίπου 187.000, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν 200.000 παιδιά, τα οποία και θα επιδοτηθούν .

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι «κόπηκαν»

Όσοι δεν είδαν το όνομά τους στη λίστα με τα προσωρινά αποτελέσματα ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά για τους λόγους για τους οποίους «κόπηκαν», έχουν όμως το δικαίωμα σε ένσταση, εάν διαφωνούν με την απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Έως σήμερα λοιπόν 28 Ιουλίου και ώρα 18:00 μπορούν όσοι το επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση και να διεκδικήσουν την όποια πιθανότητα έχουν να εξασφαλίσουν επιδοτούμενη θέση για τα παιδιά τους την περίοδο ’23-’24.

Όσοι πάντως επεδίωξαν να εξασφαλίσουν «κουπόνι» φιλοξενίας των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς -δημοτικούς ή και ιδιωτικούς- αλλά «κόπηκαν» καλό θα είναι πριν υποβάλλουν την ένστασή τους να γνωρίζουν κάποια στοιχεία του προγράμματος που ενδεχομένως έπαιξαν τον ρόλο τους.

Για παράδειγμα, μια σημαντική λεπτομέρεια είναι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει πρώτα την φορολογική τους δήλωση, ενώ μπορούν να «επιδοτηθούν» και παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

Σημειώνεται πως η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους

Κριτήρια επιλογής για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ για το 2023 – 2024 είναι το εισόδημα αλλά για να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα οι γονείς θα πρέπει να έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις έτσι ώστε να κάνουν την αίτησή τους στην ΕΕΤΑΑ για τα voucher.

Για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

Μια μεγάλη αλλαγή φέτος στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ μέσω της ΕΕΤΑΑ είναι ότι για πρώτη φορά δεν ισχύει η υποχρέωση της ηλικίας των 2,5 ετών για την ένταξη των παιδιών στο πρόγραμμα. Πρέπει ωστόσο την συγκεκριμένη ηλικία να την έχουν συμπληρώσει μέχρι και τον Δεκέμβριο που έρχεται.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τις αιτήσεις

Ποια είναι όμως τα εισοδηματικά κριτήρια;

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher έχουν τα παιδιά οικογενειών με ετήσιο εισόδημα:

έως 27.000 ευρώ έως δύο παιδιά
έως 30.000 ευρώ για τρία παιδιά.
έως 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά, και έως 36.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Β. Για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται voucher εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι:

έως 33.000 ευρώ έως δύο παιδιά.
έως 36.000 ευρώ για τρία παιδιά.
έως 39.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά, και έως 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, τα οποία είτε θα αντληθούν αυτόματα με διεπαφές από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε θα επισυνάπτονται (up load) κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα εξειδικεύονται με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.

Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) γονέων [μερών/συζύγων] ή του γονέα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2022 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2022 – 31/12/2022).

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το δηλωθέν και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης των αιτουσών/αιτούντων καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.