Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις-μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έθεσε αντιπροσωπεία του, στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιο Πιτσιλή, με τον οποίο συναντήθηκε χθες, Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, στα γραφεία της ΑΑΔΕ.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε το επιμελητήριο τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν είναι τα εξής:

1.Με την υπ.αριθμ. 1056904/εξ2010/29.4.2010 απόφαση, ζητείται από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα σε κάθε δήλωση μεταβολής εργασιών ως προς την δραστηριότητα που υποβάλλεται από επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ. Οι λόγοι της βεβαίωσης έχουν εκλείψει καθώς επίσης και ότι στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ δεν έχει εκκαθαρίσει τις οφειλές των επαγγελματιών, δεν εκδίδει τέτοια βεβαίωση με αποτέλεσμα, οι επιτηδευματίες να μην υποβάλουν την αντίστοιχη δήλωση μεταβολών στα μητρώα των ΔΟΥ.

Ζητήθηκε η κατάργηση της απόφασης αυτής.

2. Ζητήθηκε να παρίστανται υπηρεσιακοί παράγοντες και να ενημερώνουν το ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου καθώς και τους λογιστές – φοροτέχνες μέλη του για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους, όπως επίσης να λαμβάνουν υπόψιν τους τις προτάσεις των επιχειρήσεων, των λογιστών-φοροτεχνών στις καθημερινές τους συναλλαγές στις ΔΟΥ.

3. Ζητήθηκε να γίνουν αλλαγές στον Νόμο 4446/2016 στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πασιφανές λάθος και όπου προσκομίζονται όλα τα στοιχεία στην αρμόδια ΔΟΥ. Για παράδειγμα: φορολογούμενος κατά την τροποποιητική δήλωση Ε9 πληκτρολόγησε αντί για 100τμ, 1.000τμ. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν μπορεί να το διορθώσει με αποτέλεσμα να πληρώνει ΕΝΦΙΑ. για 1.000τμ και να παίρνονται μέτρα εις βάρος του.

4. Η ΑΑΔΕ να ενημερώσει έγκαιρα για την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, να ενημερωθούν οι φορολογούμενοι, αν ο φόρος θα πληρωθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις ή σε 6 μηνιαίες.

5. Σχετικά με το νέο Έντυπο Ε3 όπου ζητήθηκε στα απλογραφικά βιβλία η καταγραφή των δαπανών για την χρήση του 2017 να μην είναι υποχρεωτικά αναλυτική, αλλά να εμφανίζονται οι δαπάνες συγκεντρωτικά.

6. Να διευκρινιστεί αν οι διατάξεις των άρθρων 14,15, 61, 62, και 64 του Ν. 4172/2013 οι οποίες αφορούν ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία συνάπτουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπέρ των εργαζομένων τους, ισχύουν και για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που συνάπτουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπέρ των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς και για τις εισφορές που αυτοί τυχόν καταβάλλουν.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την πλευρά του επιμελητηρίου ο πρόεδρος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Α’ αντιπρόεδρος Νίκος Γρέντζελος, ο οικονομικός επόπτης Παναγιώτης Παντελής και ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Γιώργος Ζηκόπουλος.