: Πότε αναμένεται η πληρωμή για τις αναστολές Δεκεμβρίου. Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται το σε όσους βρίσκονταν σε τον Δεκέμβριο. Οι μισθωτοί αναμένεται να το λάβουν τις τελευταίες μέρες του μήνα.

Πώς υπολογίζεται το

Πρόκειται για την αναλογία της αναστολής από 1η έως 31 Δεκεμβρίου. Η αναλογία έως και τις 30 Νοεμβρίου καταβλήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου. Εργαζόμενος που μπήκε σε αναστολή όλο τον Δεκέμβριο θα λάβει ακόμη 73 ευρώ.

Πώς θα γίνει η

Η πληρωμή προς τους – εργαζόμενους της αναλογίας του εορτών Χριστουγέννων 2020, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο Π.Σ. «», αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-Εργασία» και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αναλογία του εορτών Χριστουγέννων 2020, πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.