Δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει στα διπλώματα οδήγησης και στις εξετάσεις που θα δίνουν οι υποψήφιοι για να το αποκτήσουν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική προγραμματική σύμβαση των δύο φορέων με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης», σκοπός είναι η αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας του ΕΚΕΤΑ ως σημαντικού ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού παράγοντα της Χώρας με σημαντική και αναγνωρισμένη παρουσία και συμβολή στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της έρευνας και καινοτομίας, ώστε αυτό να αναπτύξει μια Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 μηνών και θα κοστίσει 359.600 ευρώ. Ωστόσο, το σχέδιο αφορά στις πρακτικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και το ζητούμενο είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και στις θεωρητικές, όπου προέκυψε και το μεγάλο πρόβλημα της διατρητότητας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το σύστημα θα καταγράφει το σύνολο της βασικής διαδικασίας και θα καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων μέσω χρήσης μιας ολοκληρωμένης φορητής συσκευής, η οποία πρέπει να διαθέτει ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης έτσι ώστε να αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και κατάλληλης κάμερας (κάμερα της φορητής συσκευής, είτε φορητή-αποσπώμενη), οι οποίες θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και να χρησιμοποιούνται από τον εξεταστή στο εκάστοτε αυτοκίνητο.

Η κάμερα θα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης τριακοσίων εξήντα μοιρών και θα διαθέτει μικρόφωνο. Μέσω της χρήσης του μικρόφωνου και της κάμερας θα μπορεί να εικονίζεται όλη η καμπίνα του αυτοκινήτου, καθώς και εξωτερικά σημεία στο δρόμο τα οποία κρίνονται σημαντικά για την πορεία και κατά την διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα αναζήτησης και αντιστοίχισης μεταξύ εκπαιδευτή/εξεταστή και εξεταζόμενου με τη χρήση τεχνολογίας συνδεδεμένης αλυσίδας (blockchain) που θα διασφαλίζει την ιδιωτικότητα των εξεταζόμενων αλλά και θα επιτρέπει το έξυπνο ταίριασμα του εκάστοτε ελεγκτή με το σημείο αφετηρίας καθώς και το χώρο που θα λαμβάνει χώρα η εξέταση, όπως αυτά τηρούνται στο Μητρώο Εξεταστών και αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως ένα εξελιγμένο και διαφανές σύστημα κλήρωσης και αντιστοίχισης θα παρατεθεί. H αντιστοίχιση θα γίνεται με τη χρήση μοναδικών (ψευδο-ανώνυμα) κλειδιών που θα παράγονται από την πλατφόρμα και θα μπορούν να είναι κυλιόμενα και θα επιτρέπουν την αντιστοίχιση όταν και μόνο όταν ο ελεγκτής θα φτάσει στο προορισμό (με δυνατότητα ενεργοποίησης της αντιστοίχισης σε μια ακτίνα μερικών μέτρων από το σημείο συνάντησης).

«Με την ενεργοποίηση της αντιστοίχισης θα μπορεί να καταγράφεται με πλήρη διαφάνεια στο προτεινόμενο σύστημα “αλυσίδας μπλοκ” για επαλήθευση εάν χρειαστεί σε μετέπειτα χρόνο ή και για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών για την παρουσία του ελεγκτή και του εξεταζόμενου στο χώρο χωρίς την παραβίαση της ιδιωτικότητας», αναφέρεται επίσης.