– Οι εγγεραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων έως 479 ευρώ.

Ειδικότερα, βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του δώρου είναι ο ασφαλισμένος να επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ το διάστημα 1η Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.

Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ φθάνει κατά ανώτατο όριο το ποσό των 479 ευρώ και εξαρτάται από το διάστημα που είναι άνεργος ένας πολίτης.

Το Δώρο Χριστουγέννων αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου στους δικαιούχους μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων της ΔΥΠΑ, όπως η τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρονίως ανέργων, βοήθημα ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων.

Από το Δώρο Χριστουγέννων εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων.