Κάνοντας μια αίτηση  στο gov.gr δικαιούχοι δεκάδων κατηγοριών . Μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας, πατώντας

Αναλυτικότερα, για την έγκρισή του απαιτείται μόλις ένας μήνας ενώ το ποσό -το οποίο διαφέρει ανά κατηγορία- πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα που παρέχεται σε επαγγελματίες συγκεκριμένων κλάδων.

Ειδικό επίδομα : Σε ποια επαγγέλματα χορηγείται

Το ειδικό βοήθημα της ΔΥΠΑ χορηγείται στα ακόλουθα επαγγέλματα:

Οικοδόμοι
Λατόμοι
Ασβεστοποιοί
Πλινθοποιοί
Αγγειοπλάστες
Δασεργάτες
Ρητινοσυλλέκτες
Καπνεργάτες,
Μουσικοί
Υποδηματεργάτες,
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων
Ηθοποιοί
Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
Ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου
Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου
Μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
Σμυριδεργάτες

Ειδικό επίδομα ΔΥΠΑ: Το λαμβάνουν και συνταξιούχοι

Επίσης δικαιούχοι είναι “συνταξιούχοι την 10/09, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος”.

“Δικαιούνται το εποχικό βοήθημα, εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος”.

Ειδικό επίδομα ΔΥΠΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά αιτούντες με τις κατηγορίες (εκτός οικοδόμους)
Υπεύθυνη δήλωση που αφορά αιτούντες οικοδόμους
Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου μουσικών, χορευτών και τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις
Άδεια χειριστή μηχανημάτων (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας

Αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία αναζητούνται το τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορίας, ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης και η άδεια διαμονής.

ΠΗΓΗ workenter