Στο Υπουργικό Συμβούλιο, η Νίκη Κεραμέως και η Βιβή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, το οποίο θα εφαρμόζεται στους φορείς του .

Στόχος του νέου συστήματος, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, είναι η ενίσχυση της , ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα 8 SOS για τα μπόνους στους

Τι είναι το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων; Πρόκειται για ένα νέο σύστημα επιβράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων

Ποιους αφορά το μπόνους παραγωγικότητας; Όλοι οι υπάλληλοι φορέων που υπάγονται στη στοχοθεσία – αξιολόγηση, όπως π.χ. υπουργεία, δήμοι και περιφέρειες. Προκειμένου να λάβει ένας υπάλληλος το μπόνους παραγωγικότητας πρέπει να έχει συμβάλει στην επίτευξη στόχου που έχει επιλεγεί προς ανταμοιβή.

Πώς επιλέγονται οι προς επιβράβευση στόχοι; Στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι προς ανταμοιβή στόχοι των φορεών, κατόπιν επεξεργασίας από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμοδίους γενικούς γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά υπουργείο.

Πώς υπολογίζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων; Οι στόχοι των υπηρεσιών που προκύπτουν διαμορφώνονται στο σύνολό τους σύμφωνα με τη μέθοδο SMART.

Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι και πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα καταλήξει να είναι επιδοματικού χαρακτήρα σε όλους; Η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊστάμενους με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Ποιο είναι το ύψος της χρηματικής ανταμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι; Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού τους μισθού.

Τι είναι οι μη χρηματικές ανταμοιβές; Οι μη χρηματικές ανταμοιβές χορηγούνται εφάπαξ, ετησίως, σε υπαλλήλους που έχουν συμβάλει στην πλήρη επίτευξη στόχων και δεν έχουν λάβει χρηματική ανταμοιβή.

Πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας; Το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας για την αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας.