Δημιουργείται εταιρεία ελέγχου φερεγγυότητας των συνδρομητών κινητής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔12/10/2016 - 12:04 | Author: Newsroom Ipaidia

Την εξυγίανση των συναλλαγών στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, μέσω του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου, θα έχει ως αντικείμενο η εταιρεία “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ”. Η εταιρεία συστήθηκε από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μετά από σχετική θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός της είναι η σύσταση και λειτουργία αρχείου, στο οποίο θα εντάσσονται συνδρομητές, για τους οποίους θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα ακόλουθα: αφενός να μην έχουν προβεί σε εξόφληση ή διακανονισμό οφειλών και αφετέρου είτε να έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των €200, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από ενενήντα 90 ημέρες, είτε να έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ως αποτέλεσμα μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας αριθμού.

Η έναρξη λειτουργίας του αρχείου έχει ορισθεί για τις αρχές Δεκεμβρίου 2016. Οι υπό ένταξη συνδρομητές θα ενημερώνονται εγκαίρως μέσω λογαριασμού ή επιστολής ή/και γραπτού μηνύματος για την επικείμενη διαβίβαση των στοιχείων τους στην “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ” και θα τους παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών τους.

Τα στοιχεία των συνδρομητών, που θα καταχωρούνται στο αρχείο της “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ”, θα είναι το Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ. (για ημεδαπούς) ή αριθμός διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο και κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς. Πηγές και αποδέκτες των δεδομένων θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind και Cyta Hellas).

Οι εταιρείες θα συμβουλεύονται την “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ” πριν από τη σύναψη νέας σύμβασης σύνδεσης(-εων) κινητής τηλεφωνίας με τους πελάτες τους στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου. Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ή όχι και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Εφόσον ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση ή διακανονισμό της οφειλής του με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, θα διαγράφεται από την “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ”.

Τι στοιχεία θα έχει η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ
Εφόσον ένας πελάτης εταιρείας κινητών επικοινωνιών, εξ αυτών που εκάστοτε θα συμμετέχουν στο Φορέα, ενεργός ή αποσυνδεδεμένος, διατηρεί οφειλές που εμπίπτουν σε μια από τις δυο παραπάνω κατηγορίες, χωρίς να έχει προβεί σε διακανονισμό, η αντίστοιχη εταιρία, κατόπιν πρότερης ενημέρωσής του, θα διαβιβάσει στην “ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ” τα στοιχεία του, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στον Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ. για ημεδαπούς ή αριθμό διαβατηρίου/άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς), ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο και κατηγορία οικονομικής συμπεριφοράς.

Στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ περιέχονται μόνον στοιχεία συνδρομητών των οποίων οι οφειλές προς την εταιρεία κινητών επικοινωνιών εμπίπτουν σε μια από τις δύο κατηγορίες και οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε διακανονισμό ή εξόφληση οφειλών.

Πηγή

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: