Μέχρι και τα μπορούν να πάρουν οι καταναλωτές που έμειναν για πάνω από 24 ώρες χωρίς και προκλήθηκαν βλάβες στις συσκευές τους λόγω της κακοκαιρίας.

Ποιοί αποκλείονται

Η πρώτη αφορά όσους έχουν καταστραφεί οι ηλεκτρικές τους συσκευές από τις μεταβολές στην τάση, με ποσό έως 600 ευρώ που θα δώσει ο .

Η δεύτερη αποζημίωση αφορά αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί από την διακοπή ηλεκτροδότησης και συγκεκριμένα:

όσους έμειναν χωρίς ρεύμα πάνω από 24 ώρες
όσους ηλεκτροδοτήθηκαν μετά το μεσημέρι της Τρίτης 25 Ιανουαρίου.
Αποζημίωση για βλάβες συσκευών

Οι καταναλωτές που υπέστησαν βλάβες στις τους, για να αποζημιωθούν θα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονικπή σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και να υποβάλλουν νέο αίτημα, επιλέγοντας Κατηγορία «Αίτημα Επικοινωνίας» και Υποκατηγορία «Αποζημιώσεις».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ και η αίτηση γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου.

Οι αιτήσεις για την αποζημίωση για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές υποβάλλονται στην ειδική εφαρμογή: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/newccticket.html

Στην επιλογή κατηγορία αιτήματος επιλέγουν αίτημα επικοινωνίας και στην υποκατηγορία αιτήματος την επιλογή αποζημιώσεις.

Για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές που οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου, που ο ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να έχει αντιμετωπίσει, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες εντός 10 εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση αποζημίωσης στο τοπικό γραφείο του Διαχειριστή από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό τους.

Επιπλέον:

• εφόσον διαπιστωθεί ευθύνη υπαλλήλων ή υπηρεσιών του από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, αποζημιώνονται οι καταναλωτές με χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας που υπέστη.

• ειδικότερα, εφόσον η βλάβη των συσκευών οφείλεται σε τυχαία βλάβη του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης χορηγείται, αναλόγως της ζημίας, χρηματικό ποσό έως 600 € ανεξαρτήτως τύπου παροχής.

Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού ο καταναλωτής θα πρέπει:

– να υποβάλει έγκαιρα (εντός 10 εργάσιμων ημερών από το συμβάν) την παραπάνω αίτηση αποζημίωσης

– να θέσει στη διάθεσή του ΔΕΔΔΗΕ (για 2 εργάσιμες ημέρες), εφόσον του ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την
επισκευή τους

– να θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).

– να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που του χορηγείται

– να γνωστοποιήσει στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού για κατάθεση του χρηματικού ποσού της αποζημίωσής του

Εντός 15 ημερών η απόφαση αποζημίωσης

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ:

• αποφασίζει επί των αιτήσεων εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς του Καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που τους ζητηθούν.

• σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής του Καταναλωτή, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από τα κατά τόπους γραφεία και από το site του ΔΕΔΔΗΕ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ