: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι – πρέπει να υποβληθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών – Όσοι υπέστησαν ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές τους μπορούν να ζητήσουν .

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε συγκεκριμένα ότι για τις οικιακές συσκευές που υπέστησαν ζημιές από τις διακοπές έχει ανοίξει ήδη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλουν τα στοιχεία τους οι δικαιούχοι και για να δηλώσουν τη ζημιά. Eπίσης, είπε ότι θα αποζημιωθούν αυτοί που έμειναν χωρίς για πάνω από 24 ώρες. Η διαδικασία γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 600 ευρώ.

Μέχρι σήμερα η αποζημίωση αυτού του είδους δινόταν μόνο στην περίπτωση που κοβόταν ο ουδέτερος αγωγός κι όχι αν απλά είχε κοπεί ένα καλώδιο.

Στην επιλογή κατηγορία αιτήματος επιλέγουν «αίτημα επικοινωνίας» και στην υποκατηγορία αιτήματος την επιλογή «». O ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει πως σύμφωνα με τον κανονισμό η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από το συμβάν.

Ο καταναλωτής που κάνει αίτηση για αποζημίωση θα πρέπει επιπλέον:

να θέσει στη διάθεσή του (για 2 εργάσιμες ημέρες), εφόσον του ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους
να θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).
να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που του χορηγείται
να γνωστοποιήσει στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού για κατάθεση του χρηματικού ποσού της αποζημίωσής του

Η απόφαση για την αποζημίωση

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί την αιτήσεων αποζημίωσης εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς του Καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που τους ζητηθούν.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης του Καταναλωτή, ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.