Όπως γίνεται γνωστό, στο να συμμετάσχουν πτυχιούχοι από πανεπιστήμια του εξωτερικού που δεν έχουν πάρει ακόμα αναγνώριση

Αυτό αναφέρεται στην τελευταία τροποποιητική απόφαση του ΑΣΕΠ για την 2Γ/2022.

Δείτε τι αναφέρει το άρθρο 3 της απόφασης ΑΣΕΠ με αριθμό 23727:

Σύμφωνα με το workenter, οι πτυχιούχοι αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν στην αρχική αίτησή τους ότι διαθέτουν αναγνώριση του τίτλου τους και να την προσκομμίσουν αργότερα στο στάδιο της υποβολής δικαιολογητικών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, δεδομένου ότι βάση του παραπάνω άρθρου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση φοιτητές του εξωτερικού που βρίσκονται στην αποφοίτηση είτε πτυχιούχοι που αναμένουν την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ.

Η επικείμενη προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού θα ονομάζεται (και) «πρόσκληση» διότι δεν θα αναγράφει αριθμό θέσεων – άρα πρόσκληση προς όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η συνολική επίδοση των υποψήφίων θα προκύπτει κατά 50% από το βαθμό των μαθημάτων και κατά 50% από το βαθμό του γραπτού τεστ εργασιακής αποτελεσματικότητας.