Όσα γίνονται γνωστά – Τελικά πόσο βατός θα είναι για τους τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ;

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το workenter ,η κοινή ύλη για όλους τους υποψηφίους όλων των κλάδων και των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επιτρέπει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (ΚΕΔ) να θέσει βατά θέματα χωρίς να ζητήσει εξειδικευμένες γνώσεις. Το αντίθετο δηλαδή απ΄ ότι έγινε στον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, ο . Ο σχετικός νόμος ορίζει ως ελάχιστη βάση για να θεωρηθεί κάποιος επιτυχών τις 55 μονάδες. Το ΑΣΕΠ,, έμεινε σε αυτό το όριο εν αντιθέσει με την ΑΑΔΕ όπου το όριο των 60 μονάδων για συνολική βαθμολογία απέκλεισε χιλιάδες υποψηφίους από τη λίστα των επιτυχόντων.

Ο μόνιμος διορισμός με τη διαδικασία της 2Γ/2022 γίνεται σε δύο φάσεις, με ορίζοντα τις 5.124 μόνιμες θέσεις το 2023. Οι επιτυχόντες θα καλύψουν τόσο αυτές τις θέσεις όσο και τις νέες μόνιμες που θα εγκριθούν για το 2024.

Θα είναι αποτυχία –και αυτό το γνωρίζουν στο ΑΣΕΠ- εάν ο επικείμενος διαγωνισμός δεν υπερκαλύψει το σύνολο των αναγκών του δημόσιου τομέα. Το αντίθετο συνέβη με τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ όπου ο φορέας επέμενε σε υψηλή βάση και δύσκολα θέματα, με αποτέλεσμα να προκύψουν τουλάχιστον 307 κενές θέσεις. Υπολογίζεται ότι πάνω από 15.000 υποψήφιοι θα βρεθούν στην τελική φάση, δηλαδή να τους ζητηθούν χαρτιά τελικού ελέγχου από το ΑΣΕΠ (επίκληση).

Οι πανελλαδικοί διαγωνισμοί που διεξάγει το ΑΣΕΠ είναι εντελώς διαφορετικοί: πιο εύκολοι και βατοί – στην πραγματικότητα μεγάλη «λαϊκοί» διαγωνισμοί, εν αντιθέσει με τους ειδικούς γραπτούς που διεξάγει κατ΄ εντολήν του φορέα το ΑΣΕΠ. Και ο γραπτός της ΑΑΔΕ ήταν ειδικός γραπτός διαγωνισμός.

Συμπέρασμα: Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ. Όχι μόνο γιατί εντός του 2023 θα διανείμει 5.124 μόνιμες θέσεις, αλλά και γιατί από την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία μόνιμου διορισμού για τους πτυχιούχους. Αυτή θα είναι σε δύο χρόνια και ξανά με γραπτές εξετάσεις.