Το δικαιούνται όσοι είναι άνεργοι και παίρνουν κάθε μήνα το . Έτσι, οι άνεργοι με τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ περιμένουν να λάβουν τα ποσά.

Το του υπολογίζεται αναλογικά από τους μήνες που παραμένουν γραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ καθώς και από το επίδομα τακτικής ανεργίας που λαμβάνουν. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της μηνιαίας τακτικής επιδότησης.

Όλα αυτά τα χρόνια, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον , η προπληρωμή επιδομάτων και η πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων.

Πέρσι, η του δώρου Χριστουγέννων ΟΑΕΔ 2020, είχε ξεκινήσει από τις 7 Δεκεμβρίου.

Όταν θα πιστωθεί το δώρο Χριστουγέννων, θα γίνει επίσης η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.

Οι πιστώσεις θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός τριών εργάσιμων ημερών.